Izvēlne Aizvērt

Mēs

Mēs neesam zvaigznes krītošas,
Kas augstu debessmalā
Tik īsu brīdi uzliesmo
Un steigšus, steigšus dziest.

Mēs mūžīgi kā akmeņi,
Kas māju ceļa galā
Krāj sauli sānos pelēkos
Un ilgi, ilgi glabā.

Mūsu spēks

Par laimes brīžiem
krustam pateicamies,
tam vētru naktīs
droši uzticamies.

Krusts mūsu spēks,
kad sākas darba diena,
un saite svētītā,
kas vieno mūs ar Dievu.

/Astrīda Ziemele/

Astrīda Ziemele

Dzeja no autores krājuma “Ielejās sauli prast gaidīt”, 2003.