Izvēlne Aizvērt

Kristīgās dzejas “Baltā stunda – 20” Liepājas Adventistu draudzē 05.09.2020.

Ar Septītās dienas Adventistu Baznīcas Liepājas draudzes un tās mācītājas Līvijas Baltrušaites-Karzones sirsnīgu atsaucību 2020. gada 5. septembrī Adventistu baznīcā notika kristīgās dzejas pasākums “Baltā stunda”, kur piedalījās dažādu konfesiju pārstāvji.

Svētības vārdus pasākumam veltīja adventistu Liepājas draudzes vecākais Andris Treihlers. Ar slavēšanas dziesmām tikšanos atklāja mūziķu apvienība “Debesu rati” – Ilgonis un Solvita Kangīzeri no adventistu draudzes. “Baltās stundas” 20. jubilejā tās dalībniekus sveica pasākuma vadītājas Ilga Auza un Ērika Birzkopa.

I. Auza sniedza nelielu ieskatu šo dzejas pasākumu vēsturē un iepazīstināja klātesošos ar “Baltās stundas” izdotajiem trim kristīgās dzejas almanahiem.

“Baltā stunda” kā Dzejas dienu pasākums 2000. gadā notika visās Liepājas bibliotēkās. I. Auza, tolaik – Jaunliepājas 2. bibliotēkas vadītāja, nolēma pasākumu veltīt kristīgai dzejai. Jau tūlīt 1. Adventā ar mācītāja (emeritus) Raivo Bitenieka ielūgumu un dzejnieka Olafa Gūtmaņa (10.01.1927. – 04.12.2012.) pamudinājumu nākamā “Baltā stunda” notika Liepājas Brāļu ev. lut. draudzē. Un ar visu Liepājas kristīgo konfesiju mācītāju svētību tā notiek jau 20. gadus gan Liepājā, gan citviet Latvijā. Kopīgiem spēkiem tapuši trīs kristīgās dzejas almanahi “Dievs, gribu Tev skanēt…” (2008), “Kāp Mīlestības kalnā” (2010) un “Kristus gaismas mirdzumā” (2012), ko izdeva Ē. Birzkopas vadītā biedrība LLRMK “Helikons”.

Pasākuma turpinājumā Ē. Birzkopa nolasīja adventistu dzejnieces Mirdzas Kemtes (mūžībā) un mācītāja R. Bitenieka dzejoļus, kas publicēti almanahos. I. Auza citēja izdevumu redaktoru Modri Zihmani un aicināja kristīgos autorus un mūziķus.

Dzeju lasīja: Inga Audere, Guntars Kurps, Irma Markopa, Ingrīda Rubeža, Dzidra Stote, Vaira Strelēviča un Inga Vlasova. Skanēja arī Imanta Branča, Mirdzas Skroderēnas un Astrīdas Ziemeles dzeja.

Ilgonis Kangīzers kopā ar dzīvesbiedri Solvitu izpildīja savas komponētās dziesmas – gan ar Bībeles tekstiem, gan paša, gan citu dzejnieku vārdiem – ģitāras pavadījumā. Viņš sniedza nelielu liecību par to, kā tās tapušas, un rosināja klausītājos pārdomas: kas īsti ir dzejnieks. Arī S. Kangīzere liecināja par Dieva padomu un mīlestību. Klātesošie atsaucās viņu aicinājumam – dziedāt līdzi.

Tikšanās noritēja sirsnīgā, pateicības pārpilnā gaisotnē. Dzeja un dziesmas bija veltītas Dievam, cilvēkiem, draudzei, dabai. Pasākumu noslēdza A. Treihlers ar lūgšanas vārdiem.

“Baltā stunda” pateicas Septītās dienas Adventistu Baznīcas Liepājas draudzei un tās mācītājai Līvijai Baltrušaitei-Karzonei, dr. vecākajam Andrim Treihleram un citiem pasākuma organizētājiem – par viesmīlību un skaisto uzņemšanu un sveic draudzi 115. gadadienā! Dieva svētību, Gara vadību, klints stiprību arī turpmāk!

Tava mīlestība, Tava mīlestība, Tava
mīlestība, Debess Tēvs.
Pārsteidzoši – uzvarošā,
Pārsteidzoši – uzvarošā, Debess Tēvs.

/No I. Kangīzera dziesmas/

 

Afišas autors: Gundars Venens

Info un foto: Inga Audere