Menu Close
Baltā stunda atver almanahu "Kāp Mīlestības kalnā", no labās puses: Raivo Bitenieks, Ilga Auza, Ērika Birzkopa, Modris Zihmanis

Starpkonfesionāls kristīgās dzejas un mūzikas pasākums “Baltā stunda” pirmo reizi notika Liepājas
Brāļu evaņģēliski luteriskajā draudzē pēc mācītāja Raivo Bitenieka ielūguma 2000. gada 1. Adventā. To organizēja pati idejas autore, tolaik Jaunliepājas 2. bibliotēkas vadītāja, Ilga Auza. Rīkot tieši kristīgās dzejas pasākumus viņu iedrošināja literāts Olafs Gūtmanis.

Turpmāk ar visu konfesiju mācītāju svētību “Baltā stunda” pulcējas Liepājas dievnamos, dažus gadus arī citviet Latvijā. I.Auzas prombūtnes laikā pie ģimenes Dānijā, viņas ieceri par kristīgās dzejas autoru kopkrājumu īstenoja Liepājas literātu un radošo mūziķu klubs “Helikons”, tās vadītājas Ērikas Birzkopas vadībā, sadarbībā ar draudzēm.

Krājumu redaktors Modris Zihmanis almanaha “Kristus gaismas mirdzumā” ievadā raksta:
“Ieskatoties aizvadītajos gados, domāju, ka tieši kristīgās dzejas lasījumi mūsu pilsētas dievnamos ir rosinājuši ideju par šāda žanra literatūras apkopošanu grāmatā. 2008. gadā nāca klajā pirmais kristīgās dzejas almanahs DIEVS, GRIBU TEV SKANĒT…, bet 2010. gadā iznāca otrais – KĀP MĪLESTĪBAS KALNĀ -, līdzvērtīgs pirmajam. Tikko [2012. g. februārī] iznākušais kristīgās dzejas almanahs KRISTUS GAISMAS MIRDZUMĀ ir trešais šāda žanra krājums. Visus trīs krājumus ir apkopojusi un sakārtojusi Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības HELIKONS valdes priekšsēdētāja Ērika Birzkopa, kura ir arī Liepājas baptistu Ciānas draudzes locekle. Idejas autore ir Ilga Auza – ilggadēja Jaunliepājas bibliotēkas vadītāja. /../ Garīgā sasaukšanās poēzijā liecina, ka kristīgā kaluma ļaudīm nav problēmu saprasties gan sadzīvē, gan mākslā.”

Baltā stunda Kristīgās dzejas dienās Liepājas Krusta baznīcā