Izvēlne Aizvērt

Egineto.lv izdevums Nr. 1/10

Egineto.lv izdevums Nr. 1 (10) ZIEMA 2021, 20 lpp., krāsains.

ISSN 2592-8775 (elektroniskā versija), ISSN 2592-8783 (drukātais izdevums).

Drukātais izdevums nebūs iegādājams, jo ir dāvana, kā bijis arī līdz šim. Interesenti, kas nav projekta dalībnieki, to, pdf formātā, var izlasīt Egineto.lv Lasītavā – par ziedojumu, piesakoties te>

Tā kā izdevumā publicēti dažādu kristīgo draudžu u.c. organizāciju dalībnieku darbi, ziedojumus varat veikt šīm NVO – pēc brīvas izvēles vai mūsu biedrībai te>

Mēs tos izlietosim, samaksājot brīvprātīgajiem autoriem atlīdzības un ar tām saistītos nodokļu maksājumus.

Lasītavā pieejamas arī šī projekta 9 iepriekšējās versijas – 2011-2013.

 

Šajā numurā var izlasīt: Ievas Trimalnieces pārdomas par dvēseles vārdiem, Jāņa Rapšas pasaku “Maza Nezāle”, par kristīgās dzejas un mūzikas “Baltā stunda” 20. jubileju un 2020. gada pasākumiem – Ilgas Auzas un Ērikas Birzkopas vadībā, intervijas ar Alvilu Cedriņu un Dženiju Berķi, atskatu par mūsu dalību biedrības “Mākslas kolēģi” un dzejnieku kopizstādē “MĀKSLA + DZEJA”, Irenas Pundures raksta “Jupiters un Saturns veidos “Ziemassvētku zvaigzni”” fragments, kā arī dzeja, ko dāvājuši šādi autori, kā brīvprātīgie: Sergejs Abramovs, Inga Audere, Inta Balčūna, Jānis Bariss, Elita Bičevska, Raivo Bitenieks, Imants Brancis, Helena Dzilna-Dzirnaka, Andra Gaigala, Ziedīte Kalna, Ilgonis Kangīzers, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Daiga Lapāne, Iveta Liepa, Vilnis Orlovskis, Ilze Paukše (mācītāja), Signe Paula, Santa Sakalovska-Pinkule, Solveiga Puķīte, Gundega Rezevska, Sigita Sīle, Ineta Stadgale, Ērika Strole, Valdis Svirskis, Edgars Šneiders (mācītājs-superintendants), Inta Tuza, Ārijs Vīksna (superintendants-emeritus), Inga Vlasova. Publicēta Viļa Cedriņa dzeja. Izdevumā iepazīstinām interesentus arī ar https://egineto.lv/ vietni, ko izveidojis un darbību atbalsta Jānis Morāns. Foto autori: Eduards Kapša, Mārtiņš Švānbergs, Andris Treihlers u.c. 

Izdevuma salikums – Inga Audere, korektors – Nauris Gekišs, logotipa autors – Uldis Baltutis.

 Vēlreiz pateicamies visiem par sadarbību un iespēju viens otram dāvāt radošu prieku!