Izvēlne Aizvērt

Egineto.lv avīzes Nr. 2/ 2021 drukāto versiju gaidiet pastkastītēs

Sveicot draugus svētkos, informējam, ka Egineto.lv avīze Nr. 2/ 2021, kas nodrukāta jau maija beigās un sagaidīja ārkārtas situācijas noslēgumu, pamazām dodas pie saviem autoriem un lasītājiem.

Atgādinām, ka šajā numurā publicēti sekojoši darbi: Brāļa Rožē (Mūžībā) “Nepabeigto vēstuli”,  copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Taizé, France; Modra Zihmaņa (Mūžībā) “Daži vārdi par dzejas ēku”; Arvīda Gļaudas pārdomas “Skatoties filmu par rakstnieci Māru Zālīti “Māras Pusē””; Aijas Bumbieres (Mūžībā) atmiņu “Vai tiešām biju – skolotāja?” fragments; Daigas Lapānes un Naura Gekiša dzejas istabas;  sarunu ar mācītāju un dzejnieci Ilzi Vīksnu Paukši; 07.09.2020. interviju ar Mārtiņu Urdzi (Mūžībā) – piemiņai; M. Urdzes un Edgara Šneidera (mācītājs-superintendants) garīgas pārdomas, Sigitas Sīles atbildes par blogu ‘rakstosiemdzejniekiem.lv’; kā arī dzeju, ko dāvājuši šādi autori, kā brīvprātīgie: Sergejs Abramovs, Gita Āboliņa, Inta Balčūna, Jānis Bariss, Elita Bičevska, Elīna Birziņa, Raivo Bitenieks, Aija Celma, Helena Dzilna-Dzirnaka, Andra Gaigala, Daiga Gulbe, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Iveta Liepa, Elīna Līce, Ineta Stadgale, Ērika Strole, Valdis Svirskis, Sarma Upesleja, Laimdota Vištarte Leimante, Rovēna Zarakovska, Aigars Zirnītis. Foto autores: Elīna Birziņa, Vēsma Gekiša, Karīna Krieviņa. u.c.