Izvēlne Aizvērt

Egineto.lv izdevums Nr. 1/4 2022/23 elektroniski

 

Jēzus.

Daudzi cēluši baznīcu
Savā mājā un sevī,
Bet es to redzu
Tikai un vienīgi Tevī.

Tavās sāpēs un ciešanās
Ar piedzimšanu
Un mīlestību,
Sevis atdošanu.

Savu baznīcu ceļu
Kalnā un sevī,
Un tikai tāpēc
Esmu daļiņa Tevī.

/Gina Viegliņa-Valliete/

 

Egineto.lv Nr. 1/4  2022/23 tematika veltīta Kristus piedzimšanas svētkiem, Dzejas dienām 2022 un drošsirdīgajai, izturīgajai, nesalaužamajai ukraiņu tautai.

Šajā numurā varat lasīt: kāda bāreņa stāstu par Ziemsvētku apelsīnu, no Mārtiņa Urdzes (mūžībā) sprediķa – titullapā; Aijas Puzareles Egineto.lv interviju ar Olafu Gūtmani (2011); par dzejas pasākumiem 2022. gadā: “Helikonam – 20” un “Baltā stunda Kurzemes dzejas dienās Liepājā”; pateicības diakonijas darba atbalstītājiem, kā arī dažādu autoru dzeju u.c. 

Autori saņems izdevumu no Egineto.lv lasītavas savos e-pastos drīzumā. Un gatavojam arī digitālo izdruku.

Izdevuma salikums – Inga Audere, korektors – Nauris Gekišs, vizuālais redaktors  Jānis Morāns, logotipa autors – Uldis Baltutis.

Sirsnīgs paldies visiem par sadarbību 2022. gadā! Svētīgu, mierpilnu, kristīgā mīlestībā un jaunradē vadītu arī 2023. gadu!