Izvēlne Aizvērt

Egineto.lv izdevums Nr. 1/3 2022 elektroniski

Saruna ar Dievu

Sen jau neesmu bijis pie Tevis.
Kā Tev iet?
Vai esi vesels un mīli tā,
kā iepriekš?
Zinu, ka mīli un gaidi mani.
Pie Tevis nekad nav pārmaiņu.
Tikai man grūti atnākt –
kājas ir apkrautas ar pasaules rūpēm
un nevajadzīgām nastām.
Kas gan nomazgās no tā visa?
Ticu, ka Tu.
Tāpēc, lūdzu, atnāc pie manis Tu!

/Fēlikss Kovaļišins/

Egineto.lv Nr. 1/3  2022 veltīts Epifānijas laikam un vēsta par būtiskāko mūsu attiecībās ar Dievu un vienam ar otru – dzejā, intervijās, pārdomās, pasākumu apskatos utt.

Šajā numurā lasāms: LELBP mācītāja Viestura Vāveres meditācija – titullapā; Katoļu bīskapa Andreja Ārvalža Brumaņa (Mūžībā) vēstījums “Ziemsvētku dāvana”; 2021. gada Dzejas dienu pasākuma “KONCELEBRA” apskats; dzejnieču – Elīnas Līces un Laimdotas Vištartes dzejas istabas; intervija ar Liepājas žurnālistu Kirilu BobrovuIevas Trimalnieces pārdomas “It viss ir labs, kas Dieva laists ir pasaulē”, Ingas Auderes pārdomas “Vēja sirds”, Aijas Bumbiere(Mūžībā) pārdomas par māsu Intu “Ko nozīmē būt cilvēkam?”; Šri Činmoja meditācijas glezna “Dvēseles putniņi”; mācītāja Jura Rubeņa sprediķis; XXIII Kurzemes dzejas dienu u.c. pasākumu apskati īsumā un dažādu autoru dzeja (tiks papildināts). Senāk tapušas, mums nozīmīgas, publikācijas iekļautas izdevumā, lai tās saglabātu.

Autori saņems izdevumu no Egineto.lv lasītavas savos e-pastos drīzumā un nedaudz vēlāk arī drukāto versiju pastkastītēs.

Izdevuma salikums – Inga Audere, korektors – Nauris Gekišs, vizuālais redaktors  Jānis Morāns, logotipa autors – Uldis Baltutis.

Pateicamies visiem par sadarbību 2021. gadā! Svētīgu, laimīgu, radoši rosīgu arī 2022. gadu!