Izvēlne Aizvērt

* * *

Rubīna lietus, mānija tava,
Caur gadu simtiem uz zemes rit,
Kā zīda mantija plecus skarot,
Kad saule kalna dziļumā iet.

Un rasas pilnbrieds magnolijās
Caur atbalss skaņām saulē trīc
Kā dzērvju kliedziens acu dzīlēs,
Kad tavi vārdi manos vārdos krīt.

Un vēja dārzos granātābols,
Caur zvaigžņu atdzimšanu lejup līst,
Kā purva dziļums dzērveņogās,
Kad sūnu dzīslās uguns plaisas dzīst.

* * *

Mana bijība pret tevi tiecas
kā acu skats uz horizontu.
Vēl mirklis kāta elastībā liecas
un vēro sauli rīta debesīs.

Bez steigas brūnē gadu stundas
un sabirst laika plaukstā klusi
kā pulkstenis, kā upe Skrundā,
kur tiekas atmiņas, lai tālēs zustu.

Uz mēles rūgtums pazaudējis garšu
kā balti apsarmotas pīlādžogas.
Zūd ierastības takas smarža,
kad bijīgi pret tevi tiecos.

Dzimtas koks

Var lūpas teikt tavu soļa mēru
Un sakņu mezglu pie sliekšņa,
Bet iedegtā uguns kuras un vērpj
Debesu ratiņā sirds patiesumu.
Un laužas brīvē sentēvu sievas
Pēc murgaina miega un slāpēm,
Pēc Vārda, kas aužas dziļi plaukstās,
Lai piepildītu klētis ar dziesmu.
Un vārpstiņas balva ir patiesa sirds,
No kuras uz debesīm laižas putni
Caur sakņu vijumiem un sveču gaismām,
Kur zelta trauks un Dzīvā Miesa sauc.

/Elita Bičevska/

Darbojas Ogres literāri radošajā apvienībā “Sirdsdoma”. Autores dzeja publicēta “Sirdsdomas” kopkrājumos, “Baltās stundas” almanahos un “Helikons” žurnālā, kopā ar dzejniecēm Mārīti Bikovsku un Aiju Celmu – krājumā “Novadu sasaukšanās”. Izdevusi grāmatu “Mežrozīte”. Krājumā “Mīlestības Gaismā” (2019) apvienoti visi viņas kristīgie dzejoļi. Egineto.lv projektā publicējas no tā izveides sākuma; ieguvusi atzinību Ziemsvētku konkursā. Regulāri piedalās dzejas lasījumos, t. sk., Kristīgās mūzikas dienās Griezē. Sadarbībā ar Gundaru Riekstiņu, izskanējušas E. Bičevskas Ziemassvētku dziesmas Lielvircavas baznīcā.