Izvēlne Aizvērt

Dzimtas koks

Var lūpas teikt tavu soļa mēru
Un sakņu mezglu pie sliekšņa,
Bet iedegtā uguns kuras un vērpj
Debesu ratiņā sirds patiesumu.
Un laužas brīvē sentēvu sievas
Pēc murgaina miega un slāpēm,
Pēc Vārda, kas aužas dziļi plaukstās,
Lai piepildītu klētis ar dziesmu.
Un vārpstiņas balva ir patiesa sirds,
No kuras uz debesīm laižas putni
Caur sakņu vijumiem un sveču gaismām,
Kur zelta trauks un Dzīvā Miesa sauc.

/Elita Bičevska/

Elita Bičevska

Darbojas Ogres literāri radošajā apvienībā “Sirdsdoma”. Autores dzeja publicēta “Sirdsdomas” kopkrājumos, “Baltās stundas” almanahos un “Helikons” žurnālā, kopā ar dzejniecēm Mārīti Bikovsku un Aiju Celmu – krājumā “Novadu sasaukšanās”. Izdevusi grāmatu “Mežrozīte”. Krājumā “Mīlestības Gaismā” (2019) apvienoti visi viņas kristīgie dzejoļi. Egineto.lv projektā publicējas no tā izveides sākuma; ieguvusi atzinību Ziemsvētku konkursā. Regulāri piedalās dzejas lasījumos, t. sk., Kristīgās mūzikas dienās Griezē. Sadarbībā ar Gundaru Riekstiņu, izskanējušas E. Bičevskas Ziemassvētku dziesmas Lielvircavas baznīcā.