Izvēlne Aizvērt

Grāmatu jaunumi 2022/23

Jaunākās drukātās grāmatas un žurnālus, ko esam saņēmuši kā dāvanas no mūsu draugiem autoriem, jautājiet Egineto.lv lasītavā. Sniegsim iespēju izlasīt. 

Sirsnīgs paldies autoriem, lasītavas apmeklētājiem un citiem projekta atbalstītājiem! 

Andras Gaigalas dāvinātie autoru kopkrājumi, ar viņas līdzdalību: “Lieldieniņas” (2019) un “Sievietes iedvesmotājas” (2021) – izdevniecība “Iedvesmas grāmata”.

Naura Gekiša dzejas krājumi: “Zilsniedzēm izmargots ceļš” (2021), “Zeltgalvītis” (2022) un “Lāsteku sonāte” (2023) – fotogrāfijas – Vēsma Gekiša; izdevniecība SIA “Drukātava”.

Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības “HELIKONS”: žurnāls “HELIKONS” par 2022. un 2023. gadu un Raivo Bitenieka dzejas krājums “”ĀRA” PRĀTS” (2022) – projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, redaktors – Edgars Lāms, mākslinieks – Uldis Baltutis; izdevniecība LiePA; izdots ar Liepājas Kultūras pārvaldes, Liepājas Krusta ev. lut. draudzes un vairāku privātpersonu atbalstu.  

Gundegas Rezevskas dzejas krājums “robežupes plūst un mainās” (2022) – redaktore un projekta vadītāja – Linda Zulmane, korektore – Gunita Lagzdiņa-Skroderēna, fotogrāfi – Gundega Daņilova, Jānis Vecbrālis, datorsalikums – Varis Siliņš; iespiests SIA “Jelgavas tipogrāfija”, izdots ar Liepājas Kultūras pārvaldes un Dienvidkurzemes novada pašvaldības finansiālu atbalstu.