Izvēlne Aizvērt

Grāmatu jaunumi 2020

Arī šajā gadā mūsu draugi dāvājuši vērtīgu lasāmvielu gan Egineto.lv vietnei, interneta lasītavai un izdevumiem, gan Grāmatu plauktam. Ļoti pateicamies! Ja kāda no šīm izcilajām grāmatām nebūtu vairs iegādājama (interesēties pie autoriem portālos draugiem.lv un facebook.com), labprāt sniegsim mūsu projekta atbalstītājiem iespēju tās izlasīt. 

Elitas Bičevskas dzejas krājumi: “Mīlestības Gaismā”, izdevniecība “Drukātava” un Saruna dzejā “Alter Ego”, izdevniecība “Drukātava”, 2020.
Naura Gekiša dzejas krājumi: “Variācijas četros gadalaikos”, SIA “Drukātava”, 2020; “Kad tu smaidi”, SIA “Drukātava”, 2020 un “Dāvana meitenei”, SIA “Drukātava”, 2020.
Ziedītes Kalnas grāmatas: pārdomas vārsmās “Dieva Tēva žēlastībā”, izdevniecība www.domuperles.lv, 2017; romāns “Cilvēka ceļš”, izdevniecība “EZERROZES grāmatas”, 2018; romāns: “Ilūziju maratons”, izdevniecība “EZERROZES grāmatas”, 2018; stāsti, izteikumi, domu graudi, pārdomas: “Cauri laikam…”, izdevniecība www.domuperles.lv, 2017; dzeja un pārdomas vārsmās “Garā upe” I un II daļa, izdevniecība “EZERROZES grāmatas”; dzeja bērniem “Pacel mani, māmiņ, tēt!”, Izdevniecība www.domuperles, 2017; dzeja bērniem “Pacel mani, māmiņ, tēt!”, Izdevniecība www.domuperles, 2017.
Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnāls HELIKONS 1/41 MARTS 2020. Dažādu autoru dzeja, proza, jubilejas, hronika, portreti, dziesmas, jaunākās grāmatas un žurnāls HELIKONS 2/42 SEPTEMBRIS 2020. Dažādu autoru dzeja, proza, publicistika, jubilejas, portreti, dziesmas, jaunākās grāmatas. “HELIKONS” redaktore, korektore – Inga Ronče; redkolēģija: Irma Markopa, Modris Zihmanis; mākslinieks – Uldis Baltutis; projekta koordinatore Ērika Birzkopa.

Saraksts var tikt papildināts.