Izvēlne Aizvērt

Grāmatu jaunumi

Arī šajā gadā mūsu draugi dāvājuši vērtīgu lasāmvielu gan Egineto.lv vietnei, interneta lasītavai un izdevumiem, gan Grāmatu plauktam. Ļoti pateicamies! Ja kāda no šīm izcilajām grāmatām nebūtu vairs iegādājam(interesēties pie autoriem portālos draugiem.lv un facebook.com), labprāt sniegsim mūsu projekta atbalstītājiem iespēju tās izlasīt. Grāmatu saraksts tiks papildināts.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Elitas Bičevskas dzejas krājums: Saruna dzejā "Alter Ego", izdevniecība "Drukātava", 2020. Ievadvārdus autores krājumam veltījusi Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba HELIKONS vadītāja Ērika Birzkopa: "Lasās viegli un saprotami. Autorei piemīt lielas iztēles spējas un tēlaina valoda."

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Elitas Bičevskas dzejas krājums: "Mīlestības Gaismā", izdevniecība "Drukātava".
*
Sirds avotā roze
Mīlestības avotā apmirdzēta.
Svētrīts.

/E. Bičevska/

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Naura Gekiša dzejas krājums: "Variācijas četros gadalaikos", SIA "Drukātava", 2020.
*
Lai stāja stingra pret puteņa vējiem,
Bargā spelgonī nenodreb sirds,
Pa sniega un ledus apsegtiem ceļiem
Katrs solis ir nekļūdīgs!
/N. Gekišs/

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Naura Gekiša dzejas krājums: "Kad tu smaidi", SIA "Drukātava", 2020. 100 mīlestības iedvesmoti dzejoļi.
*
Lai jau salna nāk sudrabot zāli,
Zeltu pēdējo kokiem rauj vējš!
Lido manas domas kā gājputni tālu,
Tās kā saules stari tevi sasildīt spēs.
/N. Gekišs/

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Naura Gekiša dzejas krājums: "Dāvana meitenei", SIA "Drukātava", 2020.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas pārdomas vārsmās: "Dieva Tēva žēlastībā", izdevniecība www.domuperles.lv, 2017.

* * *
Un Vārds bija pie Dieva,
un Viņi ir trīs vienā,
kas radīja, vadīja, valdīja,
kas bija, ir un būs.
/Z. Kalna/

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas romāns: "Ilūziju maratons", izdevniecība "EZERROZES grāmatas", 2018.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas romāns: " Cilvēka ceļš", izdevniecība "EZERROZES grāmatas", 2018.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas domatziņas, epifānijas "Garā upe" I daļa, dzeja un pārdomas vārsmās "Garā upe" II daļa, izdevniecība "EZERROZES grāmatas", 2019.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas dzejas krājums bērniem: "Pacel mani, māmiņ, tēt!", izdevniecība www.domuperles.lv, 2017.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Ziedītes Kalnas stāsti, izteikumi, domu graudi, pārdomas: "Cauri laikam...", izdevniecība www.domuperles.lv, 2017.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnāls HELIKONS 1/41 MARTS 2020. Dažādu autoru dzeja, proza, jubilejas, hronika, portreti, dziesmas, jaunākās grāmatas. Redaktore, korektore - Inga Ronče; redkolēģija: Irma Markopa, Modris Zihmanis; mākslinieks - Uldis Baltutis; projekta koordinatore Ērika Birzkopa.

Līdzīgi kā savos iepriekšējos izdevumos “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet…” (2015), arī dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) autore Rasma Jonase (mūžībā) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Autores darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora.

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

Liepājas literātu un radošo mūziķu kluba žurnāls HELIKONS 2/42 SEPTEMBRIS 2020. Dažādu autoru dzeja, proza, publicistika, jubilejas, portreti, dziesmas, jaunākās grāmatas. Redaktore, korektore - Inga Ronče; dizains un datorsalikums - Uldis Baltutis; projekta koordinatore Ērika Birzkopa.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider