Izvēlne Aizvērt

Ieskats kristīgajā dzejā

Sagaidot Vasarsvētkus, ko šogad atzīmējam no 2020. gada 31. maija, Egineto.lv lasītavā mūsu projekta draugiem dāvinām “Ieskats kristīgajā dzejā” teksta pilnu apjomu, kas tiek sagatavots arī izdošanai.

Izdevuma saturs:

1. daļa. Par darbu kvalitāti
2. daļa. Dzejas izcelsme, veidi, kristīgās dzejas semantika
    2.1. Dzejas izcelsme un veidi
    2.2. Kanoniskā dzeja, tās avoti un pārraudzība
    2.3. Ticības un mīlestības darbi
    2.4. Kristīgās ticības darbu iedibināšana
    2.5. Kristīgās dzejas semantika
    2.6. Stohastiska dzeja
    2.7. Kristīgās dzejas veidi
          2.7.1. Bērnu dzeja un dzeja bērniem
          2.7.2. Kalpotāju dzeja
          2.7.3. Dienišķā dzeja
3. daļa. Diakoniska dzeja
    3.1. Diakonijai adresēta dzeja
    3.2. Diakonijas kalpotāju dzeja
4. daļa. Darbu vērtēšana
5. daļa. Pastāvīgas izaugsmes iespējas
Praktiskā daļa

Liels paldies visiem autoriem un atbalstītājiem!

Mēs

Mēs neesam zvaigznes krītošas,
Kas augstu debessmalā
Tik īsu brīdi uzliesmo
Un steigšus, steigšus dziest.

Mēs mūžīgi kā akmeņi,
Kas māju ceļa galā
Krāj sauli sānos pelēkos
Un ilgi, ilgi glabā.

Astrīda Ziemele

Priecīgus svētkus!
Jūsu Egineto.lv