Izvēlne Aizvērt

Ieskats kristīgajā dzejā

Egineto.lv lasītavā mūsu projektu dalībniekiem pieejami izdevuma “Ieskats kristīgajā dzejā” materiāli.

Jēzus vārdā ej un dari,
Visi ceļi pašķirsies,
Viņa spozmes siltie stari
Visur tevim līdzi ies.
Jēzus vārdā pacel rokas,
Tumsa projām bēgtin bēgs,
Viņa Godība un mokas
Tavu sirdi Savā slēgs./../
/R. Bitenieks/

 

Ieskats paredzēts visiem interesentiem – kā informatīvs palīgs dzejas jaunradē un pilnveidē.

                             Saturs

1. daļa. Par darbu kvalitāti
2. daļa. Dzejas izcelsme, veidi, kristīgās dzejas semantika
    2.1. Dzejas izcelsme un veidi
    2.2. Kanoniskā dzeja, tās avoti un pārraudzība
    2.3. Ticības un mīlestības darbi
    2.4. Kristīgās ticības darbu iedibināšana
    2.5. Kristīgās dzejas semantika
    2.6. Stohastiska dzeja
    2.7. Kristīgās dzejas veidi
          2.7.1. Bērnu dzeja un dzeja bērniem
          2.7.2. Kalpotāju dzeja
          2.7.3. Dienišķā dzeja
3. daļa. Diakoniska dzeja
    3.1. Diakonijai adresēta dzeja
    3.2. Diakonijas kalpotāju dzeja
4. daļa. Darbu vērtēšana
5. daļa. Pastāvīgas izaugsmes iespējas
Praktiskā daļa

Izvēlēties lasītavā>

Liels paldies visiem autoriem un atbalstītājiem!

Jūsu Egineto.lv