Izvēlne Aizvērt

Senākas ziņas un apsveikumi

Priecīgus Līgo un Jāņus un svētīgu Jāņa Kristītāja dienu!

* * *
Nemeklē ļaunumu
Līgo un Jāņos.
Nemeklē to nemaz.
Lai Jēzus uzvara
nekad Tev nešķiet
par mazu.

Piepildi savu 
sirdi ar prieku
par visu, 
kas vērtīgs un labs.
Ik solis, ik svētki
tad svētīti taps.

Priecīgus mūsu valsts svētkus – Līgo un Jāņus! Svētīgu Jāņa Kristītāja dienu!

Savulaik Jānis Kristītājs, bet līdz šodienai pats Jēzus – aicina ikvienu
atgriezties no ļauna jeb mainīties uz labu. Kristībās pie altāra mēs Dievam
apsolām atteikties jau ļauni domāt. Šie svētki nav izņēmums. Cik labi esam,
ar tādu saturu tos katrs piepildām.

Sirsnībā,
Jūsu Egineto.lv

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā

EGINETO 

* * *
Tu, Latvija,
mums Mīlestības mājas –
Dieva nams,
kur Viņš
Tev baltu galdu klājis
ar atbildētām lūgšanām,
lai Tava tauta – Viņa tauta
Saulē iet ar tām.

Vissirsnīgākie sveicieni visiem latvju bērniem Valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!

– Jūsu Egineto.lv

/Foto: Ieva Trimalniece

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kristus ir augšāmcēlies!

Mazā gaismiņā,
ļaudīm vēl guļot,
viņas meklēja
labo daļu –
no ļaunuma glābjošu
piedošanu,
kam daudzi
jau tolaik neticēja,
kas piedot vēl mācījās,
nemācēja, –
bet kapā to nerada.
“Te nemeklējiet!”
tām eņģelis sacīja.
“To pavēstīt ejiet!”
Un Jēzus pats
tām nāca pretī.
Mums arī!

Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies!

Mīļas, gaišas, priecīgas, svētīgas Lieldienas!

Jūsu Egineto.lv

______________________________________________________________________________________________________________________________

Baltā stunda Liepājas Krusta draudzē 23. februārī


Svētdien, 2020. gada 23. februārī kristīgās dzejas un mūzikas “Baltā stunda” 20 gadu jubilejas ieskaņas pasākums notiks Liepājas Krusta ev. lut. draudzē, K. Valdemāra ielā 7, pēc dievkalpojuma (sākas plkst. 15.00), ko noturēs mācītājs Mārtiņš Urdze. 

Sveču mēnesim un citām tēmām veltītu dzeju lasīs dažādu konfesiju autori. Pasākumu vadīs: Ilga Auza un Ērika Birzkopa. Darbosies cilvēku ar īpašām vajadzībām darināto sveču tirdziņš. Notiks arī atjaunotās egineto.lv mājas lapas neliela prezentācija. Laipni gaidīti visi interesenti!

“Baltās stundas” klusa pulcēšanās – plkst. 16.00, kurš netiek uz dievkalpojumu.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes altāra foto: K. Krieviņa

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sveicināti Zvaigznes dienā


“Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu
zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa
zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (bibele.lv)

Gudri vīri. Tā Mateja evaņģēlijā pieminētos austrumu zinātniekus vērtē nevis viņi
paši, bet Dievs. Jo tie devās pēc augstākās gudrības, dievišķas gudrības – Jēzus bērna personā –
lai to pielūgtu. Kāpēc? Vai tas nešokē daudzus? Cik gudrības vajag, lai pielūgtu
jaundzimušu bērnu, kas no dzīves neko vēl nesaprot un no kura vēl ilgi nevienam nebūs praktiska labuma, drīzāk rūpes? Un ja nu zinātnieki kļūdījās, – parasta zvaigzne, bērns kā bērns.

Bet austrumu gudrie nekļūdījās. “Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.” (bibele.lv)

Tātad jau mūsu ēras sākumā zinātne atklāja reālu, nemateriālu, dievišķu lielumu – patiesu sirdsgudrību un sirds redzi. Lai arī mums tā ir ik brīdi gan pielūgsmēs, gan dienas gaitās!

Priecīgu Zvaigznes dienu! Svētīgu Epifānijas laiku!

Kristīgā mīlestībā, jūsu Egineto

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Brigitai Dreižei – ASV atzinība

 

ASV vēstniecība Latvijā nominējusi Liepājas pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži 2019. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai. Brigita Dreiže kopš 2003. gada koordinē Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupu.
Raksts liepajniekiem.lv> 

Sirsnīgi apsveicam!

.