Izvēlne Aizvērt

Senākas ziņas un apsveikumi

Apsveikums Vasarsvētkos

Iesūtīja Andris Treihlers, Septītās dienas Adventistu Baznīcas Liepājas Draudze

Apsveikums Kristus Augšāmcelšanās svētkos no Liepājas Metodistu draudzes

 

Iesūtīja mācītājs Edgars Šneiders 03.04.2021.

Domu pasta jaunumi Egineto.lv lasītavā

4

Egineto.lv lasītavā sadaļā Domu pasts publicēti jaunākie iesūtītie šādu autoru – Jāņa Barisa, Andras Gaigalas, Arvīda Gļaudas, Naura Gekiša, Intas Tuzas, Guntras Vilkas – dzejoļi un pārdomas. 

Liels paldies! Priecājamies lasīt!

Pieteikties Lasītavā TE>

Ticēsim Ziemassvētkiem!

christmas-1010749_640 

*

Sargāsim Ziemassvētkus
kā gani – jēriņus mazos
tai naktī, kad Marijas mazulis
pasauli izredzēja.

Sameklēsim Ziemassvētkus
kā gudrie – zvaigznei sekojot tumsā,
un nestāstīsim nevienam,
kas varētu brīnumu nokaut.

Radīsim Ziemassvētkus
Tā spēkā, kas pasauli mīlējis
tik ļoti, ka tevi un mani arī,
ķēnišķu priesteru kārtā iecēlis.

Ticēsim Ziemassvētkiem,
kā to Autors mums nepārstāj ticēt
un aizlūgt, un būt
kopā ar mums ik dienas.

Kā gan mēs varētu tos nesvinēt!

Kristus mīļuma sasildītus Ziemsvētkus!

Jūsu Egineto.lv

 

Svētīgu Adventa laiku!

first-advent
 

Pār pasauli nolaidās tumsa,
jo kaut kur tai jāpaliek, –
lai ļaudis to pieradina
un kaut vai pagalvī liek.
Bet Dievs,
kas Gaismas ķēniņš,
kā valdnieks teica tā:
“Jums nebūs tumsas bīties,
nedz saistīties draudzībā.
Ikviens, kas Mani pielūgs,
tumsā nenonīks,
pat tad, ja brīdi nāktos
dzīvot juceklī, neziņā.
Vien neļaujiet
tumšām domām
barot savas dvēseles,
bet labāk novērojiet,
kur jūsos rodas pamats tām!”
Tā, ar iedegtām
zeltsiltām liesmām
dzīvkoka vainagā
Viņa Gaišības atnākšanu
lai lolojam Adventā!

Gaišu un svētīgu pirmo Adventu/ Adventi!

Mīļu un jēgpilnu Kristus gaidīšanas laiku!

Egineto.lv

 

Pieminot draugus, kas mūžībā

candle-335965_640 (1)
 

* * *
es nemanīju kā tu aizgāji
tik savāds mirdzums
zvaigžņu lāsēs ietrīsējās
un kāda stīga skanēs bezgalīgi
tavam pēdējam un neatkārtojamam
randevu…

Lūgšanās pieminot dzejnieku Imantu Branci, dzejnieci Rasmu Jonasi, dzejnieci Mirdzu Kemti, tautas dziesminieci Austru Pumpuri, dzejnieku Jāni Rapšu, dzejnieci un mākslinieci Dzidru Šmiti, rakstniekus un redaktorus Olafu Gūtmani un Edvīnu Tauriņu, mākslinieci Ainu Uldriķi, mākslinieci Aiju Urdzi, māc. Mārtiņa Urdzes tēti Pauli Urdzi un citus savējos, kuri aiz mūžības sliekšņa.

Egineto.lv

 

Latvijai

red-rose-1056852_1920
 

Latvijai

Tā šodien klusēšu
par Tevi,
Dievzemīte,
lai manas lūgsnas
neizsijā vējš,
kad domās dāvāju
Tev baltu skūpstu
un sārtu rozi –
mūsu Vienīgā!

Silti, gaiši, cerīgi, draudzīgi sveicieni visiem mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienā!

Jūsu Egineto.lv

 

Pateicība Liepājas pašvaldības policijai un LDC

 

Pateicamies Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai par atsaucīgo un operatīvo reaģēšanu 06.11.2020., glābjot cilvēku, un Liepājas Diakonijas centra pārstāvjiem M. Urdzem un Z. Ābelei par lietderīgo informāciju!

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”

  

Priecīgus Līgo un Jāņus un svētīgu Jāņa Kristītāja dienu!

* * *
Nemeklē ļaunumu
Līgo un Jāņos.
Nemeklē to nemaz.
Lai Jēzus uzvara
nekad Tev nešķiet
par mazu.

Piepildi savu 
sirdi ar prieku
par visu, 
kas vērtīgs un labs.
Ik solis, ik svētki
tad svētīti taps.

Priecīgus mūsu valsts svētkus – Līgo un Jāņus! Svētīgu Jāņa Kristītāja dienu!

Savulaik Jānis Kristītājs, bet līdz šodienai pats Jēzus – aicina ikvienu
atgriezties no ļauna jeb mainīties uz labu. Kristībās pie altāra mēs Dievam
apsolām atteikties jau ļauni domāt. Šie svētki nav izņēmums. Cik labi esam,
ar tādu saturu tos katrs piepildām.

Sirsnībā,
Jūsu Egineto.lv

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sveicam Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā

EGINETO 

* * *
Tu, Latvija,
mums Mīlestības mājas –
Dieva nams,
kur Viņš
Tev baltu galdu klājis
ar atbildētām lūgšanām,
lai Tava tauta – Viņa tauta
Saulē iet ar tām.

Vissirsnīgākie sveicieni visiem latvju bērniem Valsts neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā!

– Jūsu Egineto.lv

/Foto: Ieva Trimalniece

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kristus ir augšāmcēlies!

Mazā gaismiņā,
ļaudīm vēl guļot,
viņas meklēja
labo daļu –
no ļaunuma glābjošu
piedošanu,
kam daudzi
jau tolaik neticēja,
kas piedot vēl mācījās,
nemācēja, –
bet kapā to nerada.
“Te nemeklējiet!”
tām eņģelis sacīja.
“To pavēstīt ejiet!”
Un Jēzus pats
tām nāca pretī.
Mums arī!

Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies!

Mīļas, gaišas, priecīgas, svētīgas Lieldienas!

Jūsu Egineto.lv

______________________________________________________________________________________________________________________________

Baltā stunda Liepājas Krusta draudzē 23. februārī


Svētdien, 2020. gada 23. februārī kristīgās dzejas un mūzikas “Baltā stunda” 20 gadu jubilejas ieskaņas pasākums notiks Liepājas Krusta ev. lut. draudzē, K. Valdemāra ielā 7, pēc dievkalpojuma (sākas plkst. 15.00), ko noturēs mācītājs Mārtiņš Urdze. 

Sveču mēnesim un citām tēmām veltītu dzeju lasīs dažādu konfesiju autori. Pasākumu vadīs: Ilga Auza un Ērika Birzkopa. Darbosies cilvēku ar īpašām vajadzībām darināto sveču tirdziņš. Notiks arī atjaunotās egineto.lv mājas lapas neliela prezentācija. Laipni gaidīti visi interesenti!

“Baltās stundas” klusa pulcēšanās – plkst. 16.00, kurš netiek uz dievkalpojumu.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes altāra foto: K. Krieviņa

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sveicināti Zvaigznes dienā


“Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu
zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa
zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (bibele.lv)

Gudri vīri. Tā Mateja evaņģēlijā pieminētos austrumu zinātniekus vērtē nevis viņi
paši, bet Dievs. Jo tie devās pēc augstākās gudrības, dievišķas gudrības – Jēzus bērna personā –
lai to pielūgtu. Kāpēc? Vai tas nešokē daudzus? Cik gudrības vajag, lai pielūgtu
jaundzimušu bērnu, kas no dzīves neko vēl nesaprot un no kura vēl ilgi nevienam nebūs praktiska labuma, drīzāk rūpes? Un ja nu zinātnieki kļūdījās, – parasta zvaigzne, bērns kā bērns.

Bet austrumu gudrie nekļūdījās. “Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.” (bibele.lv)

Tātad jau mūsu ēras sākumā zinātne atklāja reālu, nemateriālu, dievišķu lielumu – patiesu sirdsgudrību un sirds redzi. Lai arī mums tā ir ik brīdi gan pielūgsmēs, gan dienas gaitās!

Priecīgu Zvaigznes dienu! Svētīgu Epifānijas laiku!

Kristīgā mīlestībā, jūsu Egineto

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Brigitai Dreižei – ASV atzinība

 

ASV vēstniecība Latvijā nominējusi Liepājas pašvaldības sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži 2019. gada ziņojuma “Par cilvēktirdzniecības novēršanu” varoņa balvai. Brigita Dreiže kopš 2003. gada koordinē Liepājas starpinstitūciju cilvēktirdzniecības novēršanas darba grupu.
Raksts liepajniekiem.lv> 

Sirsnīgi apsveicam!

.