Izvēlne Aizvērt

Izpirkšanas vainags

Kad pāri Galilejas jūrai Jēzus gāja
Un visus nomaldījušos sev sauca līdz,
Vēl nedzirdīgais pūlis truli naidīgs bija
Un nevēlējās Viņa balsi saklausīt.

Tie Jēzu vajāja un nežēlīgi smēja,
Aiz muguras pat nomētāja akmeņiem
Un Jēzus sludināto noliedza un pēla,
Kaut nācis bija Viņš kā Mesija pie tiem.

Viņš nevēlējās būt par vadoni vai elku,
Sen zināja, ka sagaida te moku ceļš,
Un krustā pacelts, bija Gaisma visiem pāri
Kā izpirkšanas vainags, nevis zelta teļš.

Pēc Augšāmcelšanās, par cerību Viņš kļuva,
It visām tautām grēka lāstu noņemdams
Un aicinādams visus dzīvot Mīlestībā,
Ikviena dvēsele lai būtu Dieva nams.

/Jānis Bariss/

Jānis Bariss

2010. g. Latgales Kultūras centra izdevniecībā nāca klajā Jāņa Barisa (īstajā uzvārdā – Keičs) pirmais dzejas krājums „Ar krusta zīmi dvēselē”, veltīts dzimtajai pusei. Tajā apkopoti dzejoļi par Latgali un latgaliski rakstītie, filozofiskas, reliģiskas un sabiedriski aktuālas tematikas dzejoļi, tapuši no 2008. g. nogales līdz 2010. g. pavasarim. Kopš 2011. g. aprīļa regulāri www.egineto.lv publicēja kristīgo dzeju. “Egineto.lv” 2011.g. Ziemsvētku dzejas konkursā ieguva vienu no galvenajām balvām. No 2010. g. publicējas latgaliskajos izdevumos „Olūts” un „Tāvu zemes kalendars”. No 2011. g. publicējās žurnālā „Katoļu dzeive” līdz tā iznākšanas beigām. Vēl ir izdoti dzejas krājumi „Kad saules loks” (2012.g.), veltīts laika un dabas ritei cilvēka dzīves gājumā; Ziemassvētku dzejas krājums (baltā dzeja) „Zvaigzne drīz nāks” (2013.g.). 
Vairākus gadus publicējas „Zemgales vācelītē” un „Rēzeknes dzejas almanahā”. Mīlas lirika publicēta kopkrājumā „Tu nevari mazāk būt” (2016.g.). Dzejoļi bērniem publicēti izdevniecības „Zvaigzne ABC” bērnu dzejas krājumā „Rekur ir” (2018.g.). Blakus dzejai tapuši prozas darbi latgaliski „Ceļš da seve”, kas turpinājumos publicēts „Katoļu dzeivē”, „Iz sātu eimūt” un vēsturisks pētījums par Bikavas muižu un ļaudīm 19. gs. beigās (publicēts „Tāvu zemes kalendarā”), kā arī vēsturisks pētījums par represijās cietušo OFMCap mūku Karlu fon Gumpenbergu, J. Keiča pirmo biktstēvu, kas iecelts svētīgo kārtā. Fabulas latgaliski un latgaliskā dzeja publicēti interneta avīzē „Lakuga.lv” (Latgolys kulturys gazeta). Regulāri publicē dzejoļus vairākos citos interneta portālos.

Foto: Latgales reģionālā televīzija