Izvēlne Aizvērt

Egineto.lv izdevums Nr. 2/ 2021 elektroniski

* * *

Latvija – Tu Baltā Māsa,
Kas auklē brāli tālumā.
No ziedu lejas sveicieni plūst,
Kaut vienā spētu būt.

Lai ceļi tāli, nezināmi,
Bet tautai savi rūp,
Tie celsies Dieva spēkā,
Lai mājās mieru var gūt!

Latvija – Tu nebīsties nakts briesmas
Un sarežģītās atslēgas.
Latvija – Tu Baltā Māsa,
Dievs ozola vainagā Tevi tērps.

Kad saule novakaru sitīs,
Un tālais brālis mājās brauks,
Tad Baltā Māsa Latvija
Ar vienu ozollapu brāli sveiks.

/Ilze Vīksna Paukše/ 

       Egineto.lv PAVASARA/ VASARAS                   izdevums Nr. 2 (11)/ 2021, 20. lpp.,               krāsains. 

       ISSN 2592-8775 (elektroniskā versija).

Šajā dzejolī ir vēlējums Latvijai pieņemt savus tautiešus ārzemēs. Literārais varonis „Baltā Māsa” simbolizē Latvijas Valsti un „Tālais Brālis” simbolizē latviešus ārzemēs. Baltā Māsa, kura sargā un tur savu tālo brāli, jo Dievā visas lietas iespējamas. Latvijai – Baltai Māsai Dievs dod ozolvaiņagu, kas simbolizē spēku. 

Dzejā atspoguļojās grūtības gan latviešiem Latvijā,  gan ārzemēs, taču dzejas tēls „mājas” ietver divas nozīmes, proti, katram latvietim mājas ir Latvijā,  Mūžības mājas – Debesu Tēvijā. 

Lai Dievs svētī latviešu tautu! Lai Dievs sargā savus bērnus! Un visi, ejot uz Mūžīgo Tēviju, nepazaudēsim ticību, cerību un mīlestību!

No intervijaar mācītāju un dzejnieci Ilzi Vīksnu Paukši.

Šajā numurā lasāms: Brāļa Rožē (Mūžībā) “Nepabeigto vēstuli”,  copyright © Ateliers et Presses de Taizé, Taizé, France; Modra Zihmaņa (Mūžībā) “Daži vārdi par dzejas ēku”; Arvīda Gļaudas pārdomas “Skatoties filmu par rakstnieci Māru Zālīti “Māras Pusē””; Aijas Bumbiere(Mūžībā) atmiņu “Vai tiešām biju – skolotāja?” fragments; Daigas Lapānes un Naura Gekiša dzejas istabas;  sarunu ar mācītāju un dzejnieci Ilzi Vīksnu Paukši; 07.09.2020. interviju ar Mārtiņu Urdzi (Mūžībā) – piemiņai; M. Urdzes un Edgara Šneidera (mācītājs-superintendants) garīgas pārdomasSigitas Sīleatbildes par blogu ‘rakstosiemdzejniekiem.lv’; kā arī dzeju, ko dāvājuši šādi autori, kā brīvprātīgie: Sergejs Abramovs, Gita Āboliņa, Inta Balčūna, Jānis Bariss, Elita Bičevska, Elīna Birziņa, Raivo Bitenieks, Aija Celma, Helena Dzilna-Dzirnaka, Andra Gaigala, Daiga Gulbe, Fēlikss Kovaļišins, Karīna Krieviņa, Iveta Liepa, Elīna Līce, Ineta Stadgale, Ērika Strole, Valdis Svirskis, Sarma Upesleja, Laimdota Vištarte Leimante, Rovēna Zarakovska, Aigars ZirnītisFoto autoresKarīna Krieviņa, Elīna Birziņa u.c.

Izdevuma salikums – Inga Audere, korektors – Nauris Gekišs, vizuālais redaktors  Jānis Morāns, logotipa autors – Uldis Baltutis.

Pateicamies visiem par sadarbību un tikšanos svētkos!