Izvēlne Aizvērt

Ko īsti Jēzus mūsu labā paveica?

Nereti, ne vien Lieldienu laikā, dzirdam vēsti par to, ka Dieva Dēls nāca pasaulē, lai glābtu cilvēci, ikvienu dvēseli no ļaunuma, ko grēks tajā izraisīja jau ar pirmo cilvēku nepaklausību Dieva noteikumiem attiecībā uz Viņam piederošo. Bija dots tikai viens bauslis, viens likums, kas jāievēro.

Par ko izvērtās tā pārkāpums, varam uzzināt, sākot no Vecās Derības līdz pat mūsdienu notikumiem, – grēku seku un to izraisītu jaunu cēloņu un n-to likumu, to ierobežošanai, pļaujas. Latvijā, piemēram, 2019. gada 30. janvārī bija 5733 likumu un 9945 MK noteikumu. 

Ko, vienkārši skaidrojot, nozīmē – bauslības alga ir iznīcība? Laikam jau to, ka cilvēka būtība gan domāto, gan darīto vai piedzīvoto saglabā atmiņā, un tas notiek neatkarīgi. Ja kādas atmiņas nav pozitīvas, tās mēdz radīt stresu, bet stress, kā zināms, nereti ir arī dažādu slimību cēlonis. Mēdz pat teikt: “Stress nogalina.” 

Ar Jēzus krusta nāvi Dievs iespējo grēku DZĒŠANAS Sakramentu. Un nevis filozofiskā līmenī, bet kā LIKUMSAKARĪBU. Bībele saka: “Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus.” /Rom 11:27/ Tiešā nozīmē. 

Kādēļ bija vajadzīgs tik drausmīgi nežēlīgs upuris, tik pazemojoši iznīcināt bezvainīgu Cilvēku, lai dzēstu dažkārt pat vieglprātīgus nodarījumus. Mēs saprotam, ka par tīšu nenožēlotu ļaunprātību nav runa. Vai nebūtu labāk – visiem saņemties un vienmēr rīkoties atbilstoši. Jo ar grēku izpirkšanu Vecajā Derībā Dievs jau parādīja, ka to rezultātā šajā dzīvē vispirms cieš salīdzinoši bezvainīgākie, neaizsargātākie. Kas tas par Dievu, ja nevar cilvēkiem piespiest būt labiem! Bet mēs zinām (ticam) – Dievs nav vardarbīgs. Tieši zemapziņā uzkrātā, sauksim, kopkļūdu summa ir tā, kas var deformēt realitātes uztveri cilvēkā – lai rīcība vienmēr atbilst. Jēzus dāvā citu veidu. Nevardarbīgu ļaunuma izskaušanu. Tātad tiklīdz pasaulē notiek kas slikts, to tūlīt pat dzēš Jēzus asins avanss, ar kurām Viņš atbildēja par visu, ko darām. Tā vienkārši notiek. 

Bet, kas notiek ar manu pasauli? Manā būtībā? Kristus Ciešanu laika sākumā, aicinot meditēt par Dieva 10 baušļiem, pati arī lietoju tiem pievienoto lūgšanu: “Runā, jo Tavs kalps klausās.” (bibele.lv)  

Lai Jēzus augšāmcelšanās mums kļūst par vissvarīgāko atbildi uz visiem būtiskiem jautājumiem! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! 

Pateicībā –
Inga, Egineto.lv