Izvēlne Aizvērt

Par kopā paveikto

Kristīgās dzejas autori Kurzemes dzejas un mākslas dienās 2018 Kuldīgas Sv. Annas baznīcā

Par paveikto

14.11.2019. – 19.12.2019. Egineto.lv mājas lapa atjaunota ar Pilots.lv atbalstu.

Izdevuma “Ieskats kristīgajā dzejā” izstrāde (2020).

Radoši informatīva izdevuma “Egineto.lv” projekta izstrāde. 

Redakcionāls atbalsts dzejas pilnveidei – krājumiem, t.sk.:

Rasmas Jonases dzejoļu grāmatām bērniem: “Cāļi” (2013), “Zaķi” (2014), “Kaķēna darbi un nedarbi” (2015), “Podziņa” (2016), “Mikipeles piedzīvojumi” (2017), “Mikipele darbojas” (2017)
un citiem lasītājiem: “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet” (2015), “Dzīves epilogs” (2017).

2011 – 2015 Liepājas Krusta ev. lut. draudzes informatīva izdevuma “Kalpot.lv” projekta izstrāde.

2010 līdz šodienai – atjaunojam un papildinām biedrības Liepājas Diakonijas centrs vietni www.kalpot.lv, t.sk.:

21.11.2015. līdz 28.02.2019. – projektam “SEMPRE”;

01.04.2018. līdz šodienai – vācu fonda “Aktion Mensch” projektam “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”;

01.08.2019. līdz šodienai – projektam “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation”.

2009 līdz šodienai – atbalsts autorpasākumu¹ organizēšanā, t.sk.:

02.12.2009. – Egineto.lv mājas lapas prezentācijas pasākumam;

2009 – Egineto.lv Ziemsvētku dzejas konkursam (popularizēja lelb.lv un dzejnieks Jānis Rapša);

25.04.2011. – dzejnieka Livara Jankovska autorpasākumam Nīcas ev. lut. baznīcā;

2011 – Egineto.lv Ziemsvētku dzejas konkursam (redkolēģija – mācītāji: Arvīds Bobinskis, Viesturs Pirro, Mārtiņš Urdze; redaktori: Karīna Krieviņa, Ieva Samauska, Modris Zihmanis; dzejniece Andra Gaigala; piedalījās 22 autori; konkursa uzvarētāji: Inta Balčūna, Jānis Keičs, Harijs Krūze, Daiga Lapāne, Gundega Salna-Krīvena; balvas no Liepājas Universitātes izdevniecības LiePA);

05.02.2012. – “Baltā stunda” kristīgās dzejas almanaha “Kristus gaismas mirdzumā” atvēršanas pasākumam, Ērikas Birzkopas (LLRMK “Helikons”, b-ba) vadībā, Liepājas Krusta baznīcā;

2012 līdz šodienai – atbalsts Kristīgo dzejas dienu pasākumu organizēšanā;

2012 – K. Girgensona fotokonkursa idejai “Dievs. Daba. Darbs.”, fotomākslinieka Vara Santa vadībā; galvenās balvas: fotomāksliniecei Irinai Tīrei (profesionāļu kategorijā), Ievai Trimalniecei (cilv. ar īpašām vajadzībām kat.), Inonantai Millerei (fotomīļu kat.);

20.07.2013. – dzejnieces Daigas Lapānes autorpasākumam Nīcas ev. lut. baznīcā;

06.12.2014. – diakoniskam koncertam “Iedziedi dvēseli varavīksnē” Liepājas Krusta baznīcā; 

2014 – NVO “Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” dzejas dienu pasākumam, piedaloties dziesminiekiem: Austrai Pumpurei un “Austrasbērniem”;

No 2014 līdz šodienai – Ingrīdas Rubežas autorpasākumiem draudzēs un citur;

2015 – dalība b-bas “Latvijas kristīgo skolotāju asociācija” (LKSA) autorprojektā “Kaķīša dzirnavas. Vēstules pēc 100 gadiem” un tā atvēršanas pasākuma muzikālās daļas atbalsts, sadarbībā ar komponistu Ēriku Ešenvaldu, Liepājas jauniešu kori “Reverberācija”, dziedošo Knapšu ģimeni u.c., Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē;

22.11.2015. – Harija Krūzes un b-bas “Saldus saulesstīga” autorpasākumam “Ar MĪLESTĪBU”, sadarbībā ar Andra Kristona mūziķu kopu no Liepājas un LKSA, Saldū;

2016 līdz šodienai – dalība Kurzemes dzejas dienās pēc to aizsācējas un ilggadējas lolotājas Aijas Bumbieres ieteikuma;

26.11.2016. – Ievas Trimalnieces autorpasākumam “Saruna sveču gaismā par dzīvi”, sadarbībā ar Liepājas Universitātes Piejūras pilsētu literāro akadēmiju un biedrību “Tējas istaba”, Liepājā.

2009 līdz šodienai – mājas lapas egineto.lv satura izveide un atjaunināšana.

2009 – 2011 – kustības “Luterāņi dzīvībai” projektu un izdevumu redakcionāls atbalsts.

No 2008 līdz šodienai – Dzejas meistarklases. 

 

Liepājas pašvaldības Brīvprātīgo godināšanas pasākumā 2009

No labās puses: Brigita Dreiže, Ilga Auza, Ērika Birzkopa, Velta Udarska (mūžībā), Inga Audere

Foto: Dainis Ģelzis

2008 – 2010 – NVO “Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” (VLTC), sadarbībā ar VFR vēstniecību Latvijā, informatīva izdevuma “Zem viena spārna” redakcionāls un radošs atbalsts.

2007 līdz šodienai – dalība kristīgās dzejas un mūzikas “Baltā stunda” pasākumos, t.sk., kristīgās dzejas almanaha “Dievs, gribu Tev skanēt…” sagatavošanā.

2004-2008 – Liepājas Lutera ev. lut. draudzes radoši informatīva izdevuma “Krusta Gaismā” projekta izstrāde.

Papildināts 03.01.2020.


¹ Autorpasākums – pasākumu organizē darbu autors vai vairāki autori.