Izvēlne Aizvērt

Meditācija: Vai ir elle?

lion

No cikla: Jēzu, kāpēc tā teici?

Doma par meditāciju ar šādu tēmu radās neilgi pirms kāda nesena notikuma, kā rezultātā sabiedrībā izskanēja pašsaprotams viedoklis – cilvēkus ar elli baidīt nedrīkst. 

Nekad neesmu jutusies biedēta. Kā saprotu, Dieva mācība Bībelē, par dzīvi saskaņā ar Viņa radīto kārtību un drošas izdzīvošanas likumsakarībām, brīdina par elli – kā pretēju labai, svētīgai, cilvēkam draudzīgai realitātei – daudz to neraksturojot. Bet norāda, ka mums nekas slikts detalizēti nav jāizprot, nav tajā jāiedziļinās. Pietiek, ja protam labu no ļauna atšķirt, cik iespējams nodalīt un turpināt koncentrēties uz būtisko. Uz Jēzu un Viņa mācību – kā to atbilstoši dzīvē pielietot.

Ko Tava mācība, Jēzu, saka – kāda rīcība, kāda attieksme var novest ellē? No kā mums, cilvēkiem, ļoti jāuzmanās?

Piemēram: “Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to un met to prom; tas tev labāk – ar vienu aci ieiet dzīvībā, nekā kad tev ir divi acis un tevi iemet elles ugunī. ” (Mk 18:9) Ar vienu aci, vienu roku, kāju… 

“Es jums teikšu, no kā jums būs bīties: bīstieties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām Es saku: to bīstieties.” (Lūk 12:5)

Tātad mums nav jābaidās elles, bet no negatīva garīga spēka, lai tas mūs nepārņem un nepakļauj ļaunumam.  Spēka, kas stiprāks par cilvēka gribu, par savām acīm, rokām, kājām, no kurām, līdzībā runājot, labāk tad atteikties – ja tās neklausītu vairs saprātam. Tik nopietni. Nelaist, neraudzēt ļaunumu sevī. 

Par to brīdina ne garīgi līderi vien, bet pats Dievs. Vai, godīgi sakot, nav tā – katram šķiet, ka ar pašu nekas ļauns nevar notikt? Īpaši tad, ja esi kristietis. Ja no ticības (Labajam) kāds varētu atkrist, tad ne jau es, bet varbūt kāds cits…

Ko darīt?

Lūgšanai: “..UN ATPESTĪ MŪS NO ĻAUNA..” (Mt 6:9-13) vajadzētu strādāt. Mūs. Ja lūdz tik patiesi un dedzīgi, Svētajā Garā, lai nerastos ne mazākais kārdinājums meklēt slikto citos cilvēkos, viņu domās, vārdos, darbos. Bet, kad sliktais pats uzrādās, reāli vai šķietami, – ravējam tā, kā Jēzus māca. Un dzīve ar katru brīdi turpinās kļūt labāka. Jau caur mūsu acīm. Lai tām, lai ikvienam notiek pēc Jēzus žēlastības! 

Inga Audere, 03.11.2020.

 

Kā dzīvot? Kā dzīvot labāk? Kā izdzīvot? Jautājumi, ko cilvēce risina kopš pasaules izcelsmes. Atbilde: Cik cilvēku, tik viedokļu, pieredžu, rīcības un uzvedības veidu – liecina par unikalitāti un patstāvību. Unikalitāti, ko ikvienam piešķīris Dievs. Un – patstāvīgas izvēles brīvību, ko neierobežo pat Viņš.

Tiktāl viss būtu ļoti labi. Katrs rīkojas, kā patīk, kā vēlas, kā pašam labāk. Ja esam vērīgi pret sevi un citiem – vai tā nenotiek bieži? Līdz brīdim, kad jautājumu: Kā DZĪVOT, lai arī citi šajā pasaulē justos LABI? – uzdod pati dzīve. Kas vienam – labi, ne katram der.

Šoreiz stāsts ne gluži par apzināti vai neapzināti nepareizas rīcības sekām, kuras visu dzīvo radību ietekmē ik dienas. Pareiza rīcība arī nevienam nav noslēpums.

Jautājums pilnīgi cits. Kā rīkoties vairāk, kā tikai pareizi!? Ikvienā situācijā. Pasaulē, kur tomēr daudz nepareiza – gan reāli nepareiza (skumja, bēdīga, neprātīga, traumējoša, nāvējoša utt.), gan šķietami. Mēdz teikt arī: Visiem labi nekad nebūs.

Bet, ja nu tomēr tā dzīvot ir iespējams? Lai visiem labi. Kur rast ATBILDES, kas to nodrošina? Kas būtu taisnīgas attiecībā pret visiem. Zināšanu, ziņu, viedokļu, uzskatu, atšķirīgas uztveres, pieredžu, īstas un viltus patiesību jūklī… Dzejnieka Imanta Ziedoņa vārdiem: “Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt var, ja nav savējās.”

Kā rīkoties ikvienā situācijā, lai rezultātā ieguvēji būtu VISI – man prātu nav jālauza, kopš savu pārmaiņu vadību uzticēju (lūdzu) Jēzum. Lūk, arī Viņa atbilde uz šiem pārdomu jautājumiem: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.”

Nav teikts, ka tieši man paredzētās Atgādnes visiem derēs. Nav teikts, ka tās būs visiem pa prātam. Ka citiem tādēļ mani vienmēr būtu jāsaprot un jāpiekrīt. Kā arī – ka nedrīkstu kļūdīties.

Svarīgāka par visu ir labā ziņa – pats Dievs joprojām vēlas, lai mēs, cilvēki, ne tikai dzīvotu aizvien labāk, bet, lai mēs būtu LAIMĪGI! Pilnīgi visi! Tādēļ Laimes līguma nosacījumi ir ļoti vienkārši, pat bērniem saprotami. Parakstīti ar Dieva Dēla asinīm. Arī tavā un manā vietā.

Mūsu daļa: turpināt BŪT laimīgiem un – visiem to vēlēt, liecinot, ka Jēzus teiktais (Laimes formula…) piepildās.

Atbildētus (Priecīgus) arī Pļaujas svētkus! 🙂

Ar šīm I. Auderes pārdomām (02.10.2020.) aizsākam meditāciju ciklu: “Jēzu, kāpēc tā teici?”

Jūsu Egineto.lv!