Izvēlne Aizvērt

Kristus raugās

Kristus raugās uz mani un tevi,
Viņa skatam neko nenoslēpsi,
Nav cilvēka tāda – bez grēka – neviena,
Bet Jēzus spēj piedot visu ikvienam.

Kurš gan teikt var, ka spēj tā kā Kristus,
Tik ļoti mīlēt un vienādi visus?
Piedot ļaunākos pāridarījumus un grēkus,
Kur cilvēka sirds gan lai rod tādus spēkus?

Nē, cilvēka sirdij pašai nav tādu spēku,
Mums jālūdz no Dieva, lai piedot spētu,
Lai kā tava sirds, draugs, varbūt sāpēs kliedz,
Kristum nācās daudz vairāk ciest.

Mēs nedrīkstam turēt rūgtumu sevī,
Ne arī pret citiem to vērst,
Jo tikai tas, kurš sevi ļāvis Kristum uzvarēt,
Varēs pie viena galda ar Viņu sēst.

Mīlestība

Mīlestība ir melodija,
Kuru spēlē apskaidrota sirds,
Kad, kādā brīdī īsā,
Eņģelis to aizskāris.

Mīlestības melodiju
Tad sadzirdi katrā skaņā,
Lai skaisto ikdienā ieraudzītu,
Un tava sirds pavadījumu zvana.

Mīlestības melodiju
Eņģeļi spēlē uz gaismas stariem,
Uz mūžības kā uz stīgas,
Īsu mirkli par mūžību darot.

Mīlestība ir melodija,
Kurai sākumu piesaka sirds kā zvans,
Bet tās mērķis ir bezgalība,
Kur tā, zvaigznēs ierakstīta, skan.

Baltā ūdenslilija

Skaistākajai Kuldīgas meitenei

Kā ūdenslilija balta,
Kuru Ventas viļņi šūpo,
Tik tīra tu esi un smalka,
Tevi drīkst vien apbrīnot, bet ne noplūkt.

Kā ūdenslilija balta ir tava āda,
Tik tīra, tik šķīsta un gaiša,
Arī tu pati man liecies tāda –
Kā svētbilde, neaizskarami skaista.

Tu esi kā ūdenslilija trausla,
Kuru sargā ūdeņi dziļi,
Reizēm liecies pat auksta,
Bet uzsmaidīt proti tik mīļi…

Es neuzdrīkstos tevi plūkt,
Vien iztālēm apbrīnot
Un par tevi Dievu lūgt,
No sirds visu labāko tev novēlot.

/Nauris Gekišs/

Jaunā dzejnieka pirmās publikācijas 17 g. v.  vietējā avīzē “Jūrmalas Laiks”.
Publicējies: Jelgavas almanahā “Zemgales vācelīte” un Ogres dzejas almanahā “Uvertīra Latvijas simtgadei”; atsevišķi dzejoļi un to fragmenti publicēti: laikrakstā “Ogres Vēstis”, Gulbenes rajona laikrakstā “Dzirkstele” u.c.
Autors vairākiem dzejas krājumiem, no kuriem pazīstamākie: “Ceriņu liesmās degošā sirds”, “Lai katra diena kā roze plaukst”, “Avenes plaukstā” un “Variācijas četros gadalaikos”.

 
/Foto: Vēsma Gekiša