Izvēlne Aizvērt

Pieminot draugus, kas mūžībā

candle-335965_640 (1)

* * *
es nemanīju kā tu aizgāji
tik savāds mirdzums
zvaigžņu lāsēs ietrīsējās
un kāda stīga skanēs bezgalīgi
tavam pēdējam un neatkārtojamam
randevu…

Lūgšanās pieminot dzejnieku Imantu Branci, dzejnieci Rasmu Jonasi, dzejnieci Mirdzu Kemti, tautas dziesminieci Austru Pumpuri, dzejnieku Jāni Rapšu, dzejnieci un mākslinieci Dzidru Šmiti, rakstniekus un redaktorus Olafu Gūtmani un Edvīnu Tauriņu, mākslinieci Ainu Uldriķi, mākslinieci Aiju Urdzi, māc. Mārtiņa Urdzes tēti Pauli Urdzi un citus savējos, kuri aiz mūžības sliekšņa.

Egineto.lv