Izvēlne Aizvērt

Privātuma politika

Privātuma politika

Biedrības “Kristīga Atbalsta Apvienība” (turpmāk – Apvienība) privātuma politika (turpmāk – Politika) attiecībā uz Jūsu, fiziskas personas, datiem

Jūsu personas dati (turpmāk – Dati) tikai tad nokļūst Apvienības pārziņā, kad brīvprātīgi piedalāties aktivitātēs un pasākumos, kas saistīti ar Apvienības darbības Mērķa sasniegšanu. Līdz ar to, Apvienības piedāvājumu ietvaros, Jūs patstāvīgi izvēlaties savu Datu:

 • paziņošanas veidu un apjomu,
 • piekļuves iespējas un personu loku,
 • apstrādes nolūkus un veidu,
 • iespējamo pārziņas un apstrādes ilgumu,
 • nepieciešamību labot vai dzēst u.c.

Noklusējuma gadījumā, Apvienība Jūsu sniegtos Datus pārzina un apstrādā tās Mērķim atbilstošajā nolūkā, veidos un daudzumā.

Apvienība var dzēst Datus pēc savas iniciatīvas, par to Jūs nebrīdinot.

Šīs Politikas ietvaros atrunātie Dati ir:

 1. Jūsu IP (interneta protokola) adrese,

ja brīvprātīgi apmeklējat un lietojat Apvienības tīmekļa vietni https://egineto.lv un mūsu krātuves citās tīmekļa vietnēs:

 • https://www.draugiem.lv/egineto.lv
 • https://www.facebook.com/egineto.lv
 • https://kalpot.lv/draugi/kristiga-atbalsta-apvieniba
 • Egineto.lv lasītavu Microsoft mākoņu pakalpojumā OneDrive
 1. Jūsu datora vai mobilās ierīces informācija,

ko, 1. p. uzskaitīto darbību gadījumos, saglabā sīkfaili (t. sk., trešo pušu) – kas nodrošina tīmekļa vietņu ērtāku lietojumu.

Papildu informāciju par sīkfailiem un, kā tos iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat uzzināt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org

 1. Jūsu norēķinu konta informācija

atbilstošu darījumu gadījumā.

 1. Jūsu vārds, uzvārds; personas kods; personīgais paraksts; dzīves vietas adrese; e-pasts un tālruņa numurs; personu identificējoši foto un video uzņēmumi, kā arī jebkura cita personīga informācija,

ja to sniedzat Apvienībai šādi:

 • https://egineto.lv/domu-pasts iesūtnē;
 • info@egineto.lv, inga.audere1@inbox.lv, kaa.apvieniba@gmail.com –  e-pastos;
 • e-vēstulēs portālos Draugiem.lv un Facebook.com – atbilstošos gadījumos;
 • papīra formāta vēstulē uz adresi: Biedrībai “Kristīga Atbalsta Apvienība”, F. Brīvzemnieka ielā 54-2a, Liepājā, LV-3401;
 • citos Apvienībai adresētos, tās amatpersonai iesniegtos dokumentos (iesniegumos, atbalsta pieteikumos u.tml.);
 • pa mobilo tālruni: (+371) 28262010 – atbilstošos gadījumos;
 • piedaloties kā dalībnieks vai skatītājs jebkurā Apvienības atbalstītā pasākumā, kurā var notikt dalībnieku reģistrācija, var tikt fotografēts vai filmēts.

Uzmanību!

No citām personām Jūsu Datus pieņemam tikai ar atbilstošu pilnvaru vai, ja esat tiem piešķīris neierobežotu publicitāti un lietošanas tiesības.

Pirms iesniedzat Datus Apvienībai, pārliecinieties par Jūsu izvēlētā iesniegšanas veida, adrešu un citas kontaktinformācijas atbilstību, kā arī – vai Datus iesniedzat Apvienību pārstāvēt tiesīgai amatpersonai.

Datu nodošana citām personām

 1. Ar Google Analytics programmu,

ko Apvienība lieto tīmekļa vietnes https://egineto.lv darbības ērtumam un pilnvērtīgai funkcionalitātei, kā arī statistikas apkopojuma nolūkos.

 1. Ja apmeklējat un/ vai lietojat Apvienības izveidotās krātuves citās tīmekļa vietnēs:
 • https://www.draugiem.lv/egineto.lv;
 •  https://www.facebook.com/egineto.lv;
 • https://kalpot.lv/draugi/kristiga-atbalsta-apvieniba;
 • Egineto.lv lasītava Microsoft mākoņu pakalpojumā OneDrive.
 1. Kad mūsu tīmekļa vietņu darbības nodrošināšanai tiek piesaistīts IT (interneta tehnoloģiju) speciālists.
 2. Ja iesniedzat Apvienībā Jūsu darbus publicēšanai bez pseidonīma un sūtījuma nolūka,

tad Apvienība tos publicē vai citādi publisko un lieto atbilstoši tās Mērķim, t. sk., literārajam,  – norādot Jūsu vārdu un uzvārdu.

 1. Par personu Datiem, kuras pretendē uz kristīgu atbalstu,

kuri Dati un kādā apjomā būtu iesniedzami gan Apvienībā, gan, nepieciešamības gadījumā, trešajām personām, – Apvienība ar pretendentiem vienojas atsevišķi.

 1. Likumdošanā paredzētajos gadījumos

Apvienība Datus var iesniegt tām institūcijām, kuras ir tiesīgas tos pieprasīt, izskatīt, apstrādāt, arhivēt, uzglabāt u.tml.

Ierobežojumi citām personām

Apstāklis, ka Dati, ko esat sniedzis Apvienībai, kuras atbilstošas darbības rezultātā tie likumīgā veidā ir pieejami arī citām personām, nedod tām tiesības Datus jebkādā veidā izplatīt tālāk bez Jūsu ziņas un piekrišanas.

Politikas juridiskais pamats

Visos, ar personas Datiem saistītos, jautājumos – gan, kas atrunāti šajā Politikā, gan, kuros tā nav piemērojama, – Apvienība vadās pēc atbilstošajiem tiesību dokumentu noteikumiem:

 1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
 2. Elektronisko sakaru likums.
 3. Fizisko personu datu apstrādes likums.
Apstrādājot datus mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām, datu regulas noteikumi (izņemot 5. pantu) netiek piemēroti.  

Citi svarīgi nosacījumi

Lietojiet savas brīvprātīgās tiesības – sniegt Datus Apvienībai un sadarboties ar mums tikai tad, ja piekrītat:

 • šai Politikai;
 • Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma kārtībai, TE>
 • un citiem mūsu darbībai atbilstošiem nosacījumiem.

Ja piekrītat šai Politikai, apstipriniet to ar “Piekrītu”.