Izvēlne Aizvērt

Projekta jaunumi līdz 30.07.2020.

egineto.lv vietnē

Mūsu atbalstītājus sk. sadaļā Ziedojumi>

Infotēkas senākās ziņas un apsveikumi pārvietoti uz tās arhīvu Krātuvē> 

Dienas domas tagad Domu pastā>

Vairāk piedāvājumu Radošajā darbnīcā>

Ievas Trimalnieces dzeja – vietnes sadaļā Labā Prakse.

“Tik ļauj savas cilvēka acis Dievam noskūpstīt. Tik vienkārši tas ir, tici vai netici tam.” /Ie. Trimalniece/

Astrīdas Ziemeles dzeja – vietnes sadaļā Labā Prakse.

Kas ieaudzis ir klintī cietā, 
lai pāri vētras nāk un iet, 
viņš saknēm dziļi veldzi meklēs 
un pretī saulei zarus sniegs.

/A. Ziemele/

Egineto.lv lasītavā

JONASE poster1

Rasma Jonase savā dzejas krājumā “Dzīves epilogs” (2017) ar lielu degsmi un mīlestību runājusi par tēvzemi, tās dabu un cilvēkiem, īpašus vārdus veltot saviem tuvākajiem. Viņas darbi ir ilgu un cerību pilni – lai dzīves pamatvērtības sakņotos nākamajās paaudzēs. Netrūkst arī humora. 

Krājuma izdevējs – Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA; projekta vadītāja – Ērika Birzkopa, biedrība “LLRMK “Helikons””; mākslinieks – Uldis Baltutis; redaktore – Inga Audere, biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

 

“Ieskats kristīgajā dzejā”, ko sastādījusi biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” 2020. g., paredzēts visiem interesentiem – kā informatīvs palīgs dzejas jaunradē un pilnveidē. Saturs te>

..Raksti droši –
Visi būs laimes vārdi,
Ja sirdī saules dzīpari
Rotāsies koši.

/Inta Balčūna/

                        Citi lasītavas jaunumi TE>

Socmedijos

 https://www.draugiem.lv/egineto.lv/ un 
 
 https://www.facebook.com/egineto.lv/ –
 

kur var ieiet arī caur attiecīgo mediju aplikācijām šīs mājaslapas augšējā izvēlnē.

Egineto lapas socmedijos pārtrauks kalpošanu uz atvaļinājuma laiku – līdz 10.08.2020.  Radošā darbnīca turpinās ierasto darbu, t. sk., ar saņemto dzeju. Un gaidīti Sludinājumi.

Visiem vēlam skaistu arī vasaras turpinājumu – labu atpūtu vai veiksmīgu darbību – kā kurš iecerējis!