Izvēlne Aizvērt

Radošā darbnīca

 Dienas doma

Dzeja ir brīvs putns. Tā ir arī mani spārni.

Ne debesis, ne dzeja nemainās no tā, caur kādiem logiem uz tiem skatās.
 

Inga

 

 

 

 

 

 

——————————————————————–

Darbojas no 2004. gada, atbalstot dažādus radošus projektus>
18.11.2009. šim nolūkam tīmeklī atvērām mājas lapu Egineto.lv.
su lasītavā ir pieejams “Ieskats kristīgajā dzejā”. Tas aplūko visus atzītos dzejas veidus. Tā materiāli tiek lietoti dzejas meistarklasē, kura atvērta ikvienam interesentam.

Dzejas meistarklase palīdz atraisīt un pilnveidot autoru radošās spējas, pateicoties atzītām garīgām praksēm un dzejas lietpratēju pieredzei.

Radošajā darbnīcā savus labos piemērus darbā ar dzeju un ieteikumus kā brīvprātīgie snieguši šādi redaktori un/ vai dzejnieki:

Inta Balčūna, Elita Bičevska, Elīna Birziņa, Raivo Bitenieks, Ērika Birzkopa, Kirils Bobrovs, Aija Bumbiere, Aija Celma, Liene Dzintare, Andra Gaigala, Nauris Gekišs, Karīna Krieviņa, Kristofs Girgensons, Mirdza Grauduže, Velta Grozgale, Ilze Kalme, Mirdza Kemte, Harijs Krūze, Livars Jankovskis, Gunta Kraulere, Olafs Gūtmanis, Maija Laukmane, Jānis Keičs, Iveta Liepa, Daiga Lapāne, Rudīte Losāne, Aija Puzarele, Jānis Rapša, Santa Sakalovska-Pinkule, Ieva Samauska, Ināra Seņkāne, Ineta Stadgale, Edvīns Tauriņš, Ieva Trimalniece, Ojārs Ulmanis, Sarma Upesleja, Gina Viegliņa, Inga Vlasova, Modris Zihmanis, Anita Zvaigzne un citi.

Vāka dizains - Inga Ronče, zīmējumi - Didzis Auders

Ieskats kristīgajā dzejā

Ideja par šādu izdevumu radās, vērojot, kā dzeju un līdzīgus darbus sacer, lasa, iemīl aizvien vairāk cilvēku. Norises ieinteresēti, nolēmām veikt detalizētāku izpēti par to. Izdevumā apkopoti līdzšinējie izpētes augļi.

Apskatītās tēmas: darbu kvalitāte, dzejas veidi, kristīgās dzejas semantika, diakoniska dzeja, darbu vērtēšana, izaugsmes iespējas. 

Izdevuma cerētais mērķis – radoši bagātināt vienam otru.