Izvēlne Aizvērt

Radošā darbnīca

Darbnīca mums piedāvā:

– sagatavot dzeju izdošanai grāmatās, žurnālos u.c.

– publicēties Egineto.lv vietnē, izdevumos, lasītavā

– konsultācijas dzejas jaunradē un pilnveidē (sk. Saziņa)

– atbalstu autorpasākumu organizēšanā  (sk. Krātuvēun dzejas lasījumus

– diakonisku atbalstu

– radošu sadarbību draudzīgā komandā

Darbojas no 2004. gada, atbalstot dažādus radošus projektus>
su lasītavā pieejams “Ieskats kristīgajā dzejā” materiāli. Tas paredzēts visiem interesentiem – kā informatīvs palīgs dzejas jaunradē un pilnveidē.

Radošajā darbnīcā savus labos piemērus darbā ar dzeju un ieteikumus kā brīvprātīgie snieguši šādi redaktori un dzejnieki:

Ilga Auza (projektu konsultante), Inta Balčūna, Elita Bičevska, Elīna Birziņa, Raivo Bitenieks (redaktors), Ērika Birzkopa (projektu konsultante), Kirils Bobrovs (redaktors), Aija Bumbiere, Aija Celma, Liene Dzintare (redaktore), Andra Gaigala, Nauris Gekišs (redaktors), Karīna Krieviņa, Kristofs Girgensons (redakators), Mirdza Grauduže, Velta Grozgale (diakonisku projektu kosultante), Ilze Kalme, Mirdza Kemte, Harijs Krūze, Livars Jankovskis, Gunta Kraulere, Olafs Gūtmanis (redaktors), Maija Laukmane, Jānis Keičs, Iveta Liepa (redaktore), Daiga Lapāne, Rudīte Losāne, Aija Puzarele, Inga Ronče (izdevumu maketēšanas konsultante), Jānis Rapša, Santa Sakalovska-Pinkule, Ieva Samauska, Ināra Seņkāne, Ineta Stadgale, Edvīns Tauriņš (redaktors), Ieva Trimalniece, Ojārs Ulmanis, Sarma Upesleja, Gina Viegliņa, Inga Vlasova, Modris Zihmanis (redaktors) un citi. Darbnīcas vadītāja – Inga Audere.

Vāka dizains - Inga Ronče, zīmējumi - Didzis Auders

Ieskats kristīgajā dzejā

Ideja par šādu izdevumu radās, vērojot, kā dzeju un līdzīgus darbus sacer, lasa, iemīl aizvien vairāk cilvēku. Norises ieinteresēti, nolēmām veikt detalizētāku izpēti par to. Izdevumā apkopoti līdzšinējie izpētes augļi.

Apskatītās tēmas: darbu kvalitāte, dzejas veidi, kristīgās dzejas semantika, diakoniska dzeja, darbu vērtēšana, izaugsmes iespējas. 

Izdevuma cerētais mērķis – radoši bagātināt vienam otru. Pieteikties lasīt>