Izvēlne Aizvērt

Atgriezies

Atgriezies atpakaļ mājās,
Bez tevis tās pamestas stāv
Kā liecinieks izjauktai dzīvei,
Kur saimnieka sen jau vairs nav.

Bērnībā iemītās takās
Nātres un nezāles aug.
Tās lūkojas tukšajos logos
Un vējā sveicienus māj.

Saulītes zeltītie stari
Logu aklajās acīs spīd.
Pretī veras bezrūšu rāmji
Mākoņiem, garām kas slīd.

Atgriezies dzimtajā sētā,
Tā atpakaļ tevi sauc.
Atgriezies senajās senču ēkās,
Kas bērnības atmiņas pauž.

Latvju idille

Mana dzimtene brīnišķā, 
Mīļotā, vienīgā.
Atgriežoties atkal mājās 
Kā māte sagaida.

Stalts ozols zemzaris stāv,
Tā zaros bišu saime san. 
Mežs klusinātu dziesmu šalc, 
Par mieru, mīlu, laimi pauž.

Blakus mežam zaļā pļavā 
Soļo stārķis kājām garām, 
Viņš jūtas šeit kā saimnieks, 
Bērni ligzdā, staba galā. /../

Saule latvju zemi glāsta, 
Lietus lāses dzidrina.
Vēji zemei pāri brāžas, 
Zaļo rotu saudzējot.

Tāda mana tēvzeme,  
Kā miera osta sargāta 
No lielām dabas stihijām, 
Ir mūsu dārgā Latvija.

 

Liepājas jūrmala

Atkal esmu jūras krastā,
Iejūtos šai atmosfērā,
Tur rotaļājas saules stars
Un lēnos viļņos šūpojas.

Tas žigli pārskrien pāri jūrai,
Pēc brīža atkal atgriežas,
Tad parotājas smiltīs krastā,
Līdz jūrā zūd aiz apvāršņa.

Virs jūras laižas kaiju bars
Un savstarpēji sasaucas,
Tām jūra ir kā savas mājas,
To klaigas tālu dzirdamas.

Spirgts vējiņš krastā uzradies,
Pēc saules tveices patīkams,
Gaiss saulē mirguļo un tvan,
Un jūras smaržu sajust var.

Balta smilts kā samts tik maiga
Plašā joslā liedagā.
Atpūtai šī vieta laba
Vēju skartā Liepājā.

/Rasma Jonase/

Mūžībā. Autores dzeja izdota dzejoļu grāmatās bērniem: “Peļu grāmata”, “Cāļi” (2013), “Zaķi” (2014), “Kaķēna darbi un nedarbi” (2015), “Podziņa” (2016), “Mikipeles piedzīvojumi” (2017), “Mikipele darbojas” (2017) un – pieaugušajiem: “Dzīve”, “Dzīve iet tālāk” (2013), “Dzīve iet un aiziet” (2015), “Dzīves epilogs” (2017); 
publicēta arī žurnālā “Helikons”.  R. Jonase piedalījusies dzejas pasākumos “Baltā stunda”, Ingrīdas Rubežas organizētajos dzejas lasījumos bērniem ar invaliditāti, – Liepājas Sv. Trīsvienības, Sv. Annas un  Lutera ev. lut. draudzēs; ciemojusies Liepājas Valtera bibliotēkā, Katoļu sākumskolā, regulāri bērnudārzā “Delfīns”, kā arī rīkojusi savus autorlasījumus. Foto: Egons Zīverts, “Kurzemes Vārds”.