Izvēlne Aizvērt

Pasākums “KONCELEBRA” 2021. gada Dzejas dienās

2021. gadā notika kāds pasākums, par kuru noteikti jāpastāsta.

25. septembrī, Dzejas dienu mēnesī, tikāmies radošā pasākumā “KONCELEBRA”.

Ar dziesmas vārdiem “Tava mīlestība, Debsstēvs…” to iesāka apvienības “Debesu rati” mūziķi Solvita un Ilgonis Kangīzeri, ģitāras un mutes harmonikas pavadījumā, ko nodrošināja I. Kangīzers. Svētības vārdus ievadā sacīja metodistu mācītāja Ilze Vīksna Paukše (Īrija). Viņa nolasīja rakstu vietu no Bībeles Jaunās Derības par nama kungu, kuram ielūgtie viesi atteica nākt svinībās. Mācītāja atgādināja par to, ka Dievs joprojām visus ļaudis aicina tērpties Viņa drēbēs – Ticībā, Cerībā un Mīlestībā. Tieši šodien ir iespēja gan kristīgajiem mūziķiem, gan dzejniekiem un klausītājiem būt Dieva svētkos un – aicinātiem ne tikai saņemt, bet paust pateicību Dievam par dāvātām goda drēbēm.

Mācītāja Ilze vadīja arī kopīgu lūgšanu:

Mans Dievs, es ticu,
ka Tu esi šeit klāt,
un es Tevi mīlu, un pielūdzu
no visas savas sirds.
Tu esi mani radījis un atpestījis
ar Sava Dēla nāvi,
un svētdarījis –
ar Sava Gara žēlastību.
Es novēlu Tev
visas savas domas,
vārdus, darbus un talantus,
un es lūdzu Tevi
dāvā man savu žēlastību!
Āmen!

Pēc tam I. Paukše nolasīja vairākus savus nesen sarakstītus dzejoļus.

Turpinājumā savu dzeju lasīja vēl šādi brīvprātīgie autori: Elita Bičevska, Agra Dārzniece, Daiga Lapāne, Iveta Liepa, Elīna Līce, Fēlikss Kovaļišins, Signe Paula, Gundega Rezevska, Sarma Upesleja, Sigita Sīle (Anglija), Valdis Svirskis, Inga Vlasova un Inga Audere. Skanēja arī Naura Gekiša, Daigas Gulbes un Solveigas Puķītes dzeja. K. Krieviņa nolasīja prozas tēlojumu “Leduslaikmets: valrieksts 2”, veltītu mācītājam Mārtiņam Urdzem, kurš mums mācīja nepaiet garām “mazajam” cilvēkam.

Pasākuma gaitā autori atsaucās ierosinājumam – katrs pastāstīt nedaudz par sevi un savu radošo darbību.

“Es tos saucu par dvēseles zibšņiem, kas man rodas dialogos pašai ar sevi,” sacīja I. Liepa.

I. Kangīzers dalījās liecībā par to, kā viņam radās dziesmas “Tavā tuvumā” vārdi.

V. Svirskis sacīja, ka savos dzejoļos viņš vēlētos rakstīt tikai tādas lietas, kas ļauj sajust kādu pakāpšanos pretī debesīm, kas ir mūsu iekšējā pasaule un – debesīm, kas ir virs mums.

E. Līce pastāstīja arī par savu muzicēšanu. Viņas sacerētās dziesmas ar citu autoru vārdiem saistītas ar cilvēciskām jūtām, ir arī no kristīga repertuāra. Elīnai ļoti patīk tautasdziesmas. Ja viņa spēlē uz mutes ermoņikas un stabules, tās vairāk ir etniskās melodijas.

S. Sīle no Anglijas mīļi sveicināja visus Latvijā!

G. Rezevska atsauca atmiņā XXIII Kurzemes Dzejas dienas, kur kopā ar citiem autoriem, šogad ne tik lielā skaitā kā citkārt, pārstāvēja Kurzemes dzejniekus klātienē. Viņa laipni aicināja 2022. gadā tās apmeklēt Liepājā. Par vietējo mākslinieku – biedrības “Mākslas kolēģi” kopā ar dzejniekiem organizēto izstādi “Māksla+Dzeja”, kas 2020. gadā notika Dzejas dienās Liepājā, bet 2021. – Ventspilī, Gundega sacīja, ka izstāde, iespējams, turpinās ceļot arī uz citām Latvijas pilsētām. Tajā ir gleznas un dzejoļi, kurus tās iedvesmojušas.

E. Bičevska atzina, ka viņas dzejoļi top, iedvesmojoties no bērnu darbiem, strādājot pirmsskolā, un – no pasaules dažādības.

S. Paula sacīja, ka dzeju raksta dažus gadus, darbi ir iekļauti kopkrājumā, bet savu viņa vēl pagaidām nav izdevusi.

D. Lapāne dzeju raksta jau kopš agras bērnības, nopietnāk – vidusskolas un studiju gados. Domājot par garīgām vērtībām un sarunājoties ar Dievu, viņas dzejoļos ienākušas arī kristīgas vērtības.

I. Vlasova runāja par vajadzību arī rudens tumšajos rītos un vakaros staigāt gara gaismā.

A. Dārzniece neuzskata sevi par dzejnieci, bet tic, ka pieraksta domas, ko Dievs viņai no augšas sūta.

Mīļi visus sveicināja arī S. Upesleja, kas Zoom pasākumā piedalījās pirmo reizi.

“Debesu rati” priecēja klātesošos ar daudzām dziesmām, ko I. Kangīzers sarakstījis ar ķēniņa Dāvida un paša sacerētiem vārdiem.

Noslēguma daļā dalībnieki pauda, ka jūtas ļoti iedvesmoti, garīgi piepildīti un pacilāti, un lasījumus kādu brīdi vēl turpināja, izsakot vēlmi atkal tikties.

Ideja par kopā organizēto autorpasākumu radās arī, pateicoties “XXIII Kurzemes dzejas dienām” Saldū. Tā nosaukums “KONCELEBRA” – aizgūts no latīņu valodas – nozīmē – “kopīga svinēšana”, un nebija saistīts ar reliģisko organizāciju rituāliem.

Pasākumu vadīja I. Audere. Tā norisi Zoom tiešsaistē nodrošināja F. Kovaļišins.

Sirsnīgi pateicamies autoriem un atbalstītājiem! Drīzumā publicēsim arī bildes no pasākuma.

Jūsu Egineto.lv