Izvēlne Aizvērt

Sveicināti Zvaigznes dienā

“Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu
zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa
zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (bibele.lv)

Gudri vīri. Tā Mateja evaņģēlijā pieminētos austrumu zinātniekus vērtē nevis viņi
paši, bet Dievs. Jo tie devās pēc augstākās gudrības, dievišķas gudrības – Jēzus bērna personā –
lai to pielūgtu. Kāpēc? Vai tas nešokē daudzus? Cik gudrības vajag, lai pielūgtu
jaundzimušu bērnu, kas no dzīves neko vēl nesaprot un no kura vēl ilgi nevienam nebūs praktiska labuma, drīzāk rūpes? Un ja nu zinātnieki kļūdījās, – parasta zvaigzne, bērns kā bērns.

Bet austrumu gudrie nekļūdījās. “Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns.” (bibele.lv)

Tātad jau mūsu ēras sākumā zinātne atklāja reālu, nemateriālu, dievišķu lielumu – patiesu sirdsgudrību un sirds redzi. Lai arī mums tā ir ik brīdi gan pielūgsmēs, gan dienas gaitās!

Priecīgu Zvaigznes dienu! Svētīgu Epifānijas laiku!

Kristīgā mīlestībā, jūsu Egineto