Izvēlne Aizvērt

Svētīgu Adventa laiku!

first-advent

Pār pasauli nolaidās tumsa,
jo kaut kur tai jāpaliek, –
lai ļaudis to pieradina
un kaut vai pagalvī liek.
Bet Dievs,
kas Gaismas ķēniņš,
kā valdnieks teica tā:
“Jums nebūs tumsas bīties,
nedz saistīties draudzībā.
Ikviens, kas Mani pielūgs,
tumsā nenonīks,
pat tad, ja brīdi nāktos
dzīvot juceklī, neziņā.
Vien neļaujiet
tumšām domām
barot savas dvēseles,
bet labāk novērojiet,
kur jūsos rodas pamats tām!”
Tā, ar iedegtām
zeltsiltām liesmām
dzīvkoka vainagā
Viņa Gaišības atnākšanu
lai lolojam Adventā!

Gaišu un svētīgu pirmo Adventu/ Adventi!

Mīļu un jēgpilnu Kristus gaidīšanas laiku!

Egineto.lv