Izvēlne Aizvērt

Tikšanās ar dzejnieci Ziedīti Kalnu Liepājā

Dzejas dienu laikā, 2020. gada 20. septembrī, Liepājas Krusta ev. lut. draudzē pēc dievkalpojuma pasākumā “Debesis atvērtas lūdzējiem” savu kristīgo dzeju lasīja Ziedīte Kalna. Klausītājus ar autori iepazīstināja Inga Audere. Z. Kalna arī nedaudz pastāstīja par sevi, ka uzaudzinājusi četrus bērnus, strādājot un mācoties. Teoloģijas studijas viņa turpina arī pašlaik. Par izdotajām grāmatām autore sacīja, ka tā ir nozīmīga daļa viņas dzīves. Līdz šim klajā nākušas 14 grāmatas (šobrīd jau 15 un izdošanā 16.) lieliem un maziem – dzeja, īsproza, garstāsti, romāni, pasakas. Z. Kalna tic, ka tās darbi Dieva Gara iedvesmoti. Visi romāni par dzīves realitāti un noslēdzas ar to, kā romānu galvenie tēli iepazīst Jēzu.

Pasākumā autore lasīja dzeju un prozu no savām grāmatām, kuras dāvināja arī Krusta draudzei un biedrībai “Kristīga Atbalsta Apvienība”. Kad dzejniece jautāja, vai turpināt lasīt, klausītāji lūdza, lai viņa lasa vēl. 

Nosaukumu “Debesis atvērtas lūdzējiem” pasākums ieguva no Ziedītes Kalnas dzejas vārdiem.

Autore par sevi:

Tik senu laiku vairs atmiņās neatsaukt. Varbūt ziedēja maijrozītes, varbūt īrisi vai lilijas? Bet priedes jau gan šalca, tāpat kā senāk, un kā tagad.

Tolaik, 1962. gada 14. jūnijā, agrā rīta stundā, kad saule sijāja savu zeltu pār Zemgales līdzenumu, vietā starp Tērveti un Eleju pasaulē nāca cilvēks, kuram, kā visiem, Laimes māte šūpulī ielika atslēdziņu. Laimes atslēdziņu. Ar kuru jāatver nākotne, pasaule, kas piederēs. Vietu, ko toreiz sauca par Ziedkalni, cilvēks uz savām izjūtām satvēra – tālāk nest. Atslēdza pirmos laimes vārtus – garām Berķenes dzirnavām, Lielberķenes muižai, kas šos laikos atgriezusies visā savā diženumā, garām daudzajiem priežu stāviem līdz Berķenes astoņgadīgajai skoliņai, kur, iepriekšējā gadsimta sākumā, kopā ar viņas vectēvu pie vācu tautības skolotāja Mola skolas solus deldējis rakstnieks, dramaturgs – Mārtiņš Zīverts. Tad gan vēl nemaz nenojaušot, ka skolas maize, viņas ceļos gūtā, būs paņemta uz visu mūžu līdzi.

Otrie vārti – Rīgas Kultūras un izglītības tehnikums, 1980. gads. Bibliotekāre, ar tā laika kultūras pasākumiem, visos, kuros notika pirmizrādes, ielūgumiem. Tas laiks, kad sāku nopietni pievērsties rakstīšanai. Ieraugot, izvērtējot, saprotot un paliekot saprastajā. Atspoguļojot rakstu darbos. Sākumā –  dzejā, īsos stāstos.

Laika zīmes mainās kā zvaigžņu raksti nakts gaismā. Dzīve strauji sauc uz priekšu. Tika atslēgti trešie dzīves vārti. Sākās mācības dažādās skolās, augstskolās. Bulduru lauksaimniecības skola, LLA pedagoģija un mājturība, Latvijas Kristīgā akadēmija, Sarkanā krusta medicīnas skola.

Cik vien vārti vērās, tik ar šo laimes doto atslēdziņu vaļā slēdzu. Reizē nepārtraukti rakstot izjūtas, pārdomas. Dzejā, prozā. Darbi dažādi, dažādus ceļus ejot.

Ziedīte Kalna

Autores dzeja un informācija par izdotajām grāmatām publicēta arī Egineto.lv vietnē – Labā prakse TE>