Izvēlne Aizvērt

Top Egineto.lv svētku izdevums

Egineto.lv izdevuma topošo numuru veltīsim mūsu biedrības “Kristīga Atbalsta Apvienība” 10. jubilejai. Sagatavošanā ir to autoru dzejas istabas, kuri sadarbojas ar mums kopš projekta sākuma. Laipni gaidām arī citu interesentu darbus: dzeju, īsprozu, kristīgas pārdomas un liecības, ziņu informāciju, sludinājumus un atbilstošus fotouzņēmumus.

ISSN 2592-8775 (elektroniskai versijai), ISSN 2592-8783 (drukas versijai).

Izdevums ir dāvana autoriem un atbalstītājiem, kā līdz šim. Interesenti, kas nav projekta dalībnieki, to, pdf formātā, var izlasīt Egineto.lv Lasītavā – par ziedojumu, piesakoties te>

Tā kā izdevumā publicēti dažādu kristīgo draudžu u.c. organizāciju dalībnieku darbi, ziedojumus varat veikt šīm NVO – pēc brīvas izvēles vai mūsu biedrībai teMēs tos izlietosim, samaksājot brīvprātīgajiem autoriem atlīdzības un ar tām saistītos nodokļu maksājumus. 

Vai, īpašs ierosinājums, tā kā Egineto.lv jaunākais numurs pārsvarā veltīts Ukrainai, esam ierosinājuši ziedot tās palīdzībai: https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203

Jaunākajā izdevumā Nr. 1/4 2022/23 var izlasīt: 

– mācītāja Mārtiņa Urdzes (mūžībā) sprediķa fragmentu “Bāreņa stāsts par viņa vislabākajiem Ziemassvētkiem”;

– “Lūgšanu par mieru Ukrainā” no INTERDIAC;

– Aijas Puzareles interviju ar literātu Olafu Gūtmani (mūžībā) – no Egineto.lv arhīva;

– Ingas Auderes interviju ar dzejnieci Gundegu Rezevsku;

– Valda Svirska informāciju par projekta “Latvijai un pasaulei” labas gribas akciju;

dažādu autoru dzeju: Intas Balčūnas, Andras Gaigalas, Kristofa Girgensona, Ligitas un Valtera Grosmaņu, Livara Jankovska, Fēliksa Kovaļišina, Daigas Lapānes, Anitas Laugas, Santas Sakalovskas-Pinkules, Inas Strazdiņas, Ērikas Stroles, mācītāja Edgara Šneidera, Ginas Viegliņas Vallietes; Ingas Auderes, Raivo Bitenieka, Naura Gekiša un Ojāra Ulmaņa veltījuma dzeju Ukrainai;

– Ievas Trimalnieces pārdomas par dzīvi;

– apsveikumus:
žurnālistei Inai Strazdiņai par Triju Zvaigžņu ordeņa, par darbu žurnālistikā, pašaizliedzību un drosmi, dokumentējot karu Ukrainā un ukraiņu tautas cīņu par savas valsts brīvību, saņemšanu 2022. gada 18. novembrī;

Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrībai “Helikons” – 20. jubilejā;

biedrībai “Mākslas kolēģi” – 10. jubilejā;

– par dzejas pasākumu Liepājas Krusta baznīcā Kurzemes dzejas dienā.

Fotouzņēmumu autori: biedrība “Mākslas kolēģi”; irliepaja.lvEgons Zīverts, liepajniekiem.lv; Ilmārs Znotiņš, www.prezident.lv;  pixaby.com; Inga Audere.

Izdevuma salikums – Inga Audere, korektors – Nauris Gekišs, vizuālais redaktors – Jānis Morāns, logotipa autors – Uldis Baltutis.

Savlaicīgi sekot līdzi visiem mūsu jaunumiem var Egineto.lv lasītavā.

Vēlreiz pateicamies visiem par sadarbību un iespēju viens otram dāvāt radošu prieku!