Izvēlne Aizvērt

Paldies!

Tēvs, es pateicos Tev par to,
ka nāci pasauli uzklausīt,
ka nāci pasauli piepildīt,
ka nāci pasaulē izliet
Gaismu,
Mīlestību,
devi
grēku nožēlu
ikvienā no mums –
cilvēkiem.
Paldies Tev, Tēvs, par to!

Domu graudi

Dievs mīl citādi.
Mīl ne no šīs pasaules.
Satvert Viņa mīlestību nav tik viegli,
Taču Viņš to dod pārpārēm.
Palikt tajā ir vēl grūtāk.
Un elpot.
Elpot nozīmē – dzīvot.
Lai izdodas dzīvot Dieva mīlestībā!

Cauri

Cauri Niedru jūrai – sausām kājām,
Dieva spēkā.
Izstiep savu roku, Mozu,
Un jūra paklausa – Dieva spēkā.
Viss ir Tā spēkā,
No kā nāk glābšana.
Dievs – brīnumdarītājs.

*  *  *

Domu spēka koncentrācija spēj šķelt, spēj velt,
spēj mest – Dāvidam vajadzēja nelielu akmeni
Goliāta gāšanai ticībā. Zinot, ko grib – saskaņā
ar Dieva plānu, nesteidzoties, bet garu nododot
Dieva rokās, garu – vadību, autoritāti, uzticēšanos
augstākai varai, Visaugstākajai – Dieva varai,
neatdalot sevi nost no Dieva, bet esot Viņā, tad
Dieva spēks tevī liels parādīsies, kad paša ies
mazumā.
Saplūšana, neielaižot ne brītiņu sevī citu varu,
citu spēku, neizšauboties – uz mērķi, lai pats Dievs
palīdz iet līdz galam.
Āmen!

Un Vārds

Un Vārds bija pie Dieva,
un Viņi ir trīs vienā,
kas radīja, vadīja, valdīja,
kas bija, ir un būs.
Tad apstājies, radītais, un skaties –
zeme tapusi.
Saules ripa laistās,
tai diena uzticēta.
Tad apstājies, radītais, un skaties,
kā mēness un zvaigznes spīd –
tām jārāda gaisma naktī,
kad tumsa dvēselē slīd.
Ja viens stars dzirkstī tumsā,
debesis atveras.
No tām tevī ienāk Vārds – Dieva Dēls.
Un gaiss, ko krūtis ieelpo, ir gaisma.
Un Gars tev atspirgt dod,
lai tavas takas gaišas.
Bet, cilvēk,
pateicībā zemojies
Dieva diženuma priekšā – itin viss ir dzīvība,
kas iemiesojies Dieva elpā.

 

/Ziedīte Kalna/

Izdevusi piecpadsmit autorgrāmatas un piedalījusies daudzās kopgrāmatās. Viņa raksta – dzeju, īsprozu, garstāstus, romānus, pasakas – gan lieliem, gan maziem.

Izdotās grāmatas: “Klints Dieva aizsegā” (2015.),”Atmiņu takās ziedi kad zied” (2017), “Dieva Tēva žēlastībā” (2017.), “Cilvēks ar rudzu graudu dvēselē” (2017.), “Manas domu pērles” (2017.), “Sveces mūžs” (2017.), “Pacel mani, māmiņ, tēt!” (2017.), “Cauri laikam” (2017.), “Ilūziju maratons” (2018), “Cilvēka ceļš” (2018.), “Garā upe I” un “Garā upe II” (2019.), “Garā upe III” (2020.), “Ūriņš” (2020.), “Dina” (2020.). Topošā, 16. grāmata, “Kad asiņo sirds” – maketēšanā.

Autores darbi kopkrājumos:
“Skaņas pār Lielupi” (2007.), “Zemgales vācelīte” (2008., 2009., 2010., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.), kristīgās dzejas almanahs “Kristus gaismas mirdzumā” (LLRMK “Helihons”, 2011.), “Mana grāmata” 6. sējums (2011.) un 15. sējums (2017.), “Atnākt līdz Dieva sirdij” (2011.), “Es krūze, tu dzēriens”;
izdevniecībā “Domu pērles”:
“Dzīvot un nesadegt” (2015.), “Miega peles mazie sapņi” (2015.), “Ūdensrozes noslēpums” (2015.), “Zem eņģeļa spārna” (2015.), “Svētvakars” (2015.), “Kad krēsla klauvē pie loga” (2015.), “Es uzticos debesīm” (2016.), “Kad rozes nenovīst” (2016.), “Sirds kā vijole skan” (2016.), “Zvaigžņu putekļi” (2016.), “Rītausmā” (2017.), “Saules pusē būt” (2017.), “Ar ticību sirdī” (2017.), “Latvijai” (2018.), “Debesu asaras” (2018.), “Likteņa ceļos maldoties” (2018.), “Mana dvēsele tevi slāpst” (2019.), “Zvaigznes iekrīt nakts tumsā” (2019.), “Sajūtām vieglām” (2019.);
izdevniecībā “Ezerrozes grāmatas”:
“Paņem mani līdz” (2015.), “Tavs vārds ir mīlestība” (2016.), “Lai runā klusums” (2017.) “, “Tu atvēri man debesis” (2017.), “Ilgu aizvējā” (2018.), “Tik balts kā sniegs” (2018.), “Gaisma tumsā” (2019.), “Liktenī ierakstīts” (2019.), “Latvijas oļi” (2019.), “Pieradināt taureni” (2020.), “Satikties ar vakardienu” (2020.), “Bērnības lukturīts”.

Publicējas un piedalās Egineto.lv dzejas projektos no 2009. g. līdz šodienai.

(Foto: no Z. Kalnas pers. arhīva)