Izvēlne Aizvērt

 

Izdevusi piecpadsmit autorgrāmatas un piedalījusies daudzās kopgrāmatās. Viņa raksta – dzeju, īsprozu, garstāstus, romānus, pasakas – gan lieliem, gan maziem.

Izdotās grāmatas: “Klints Dieva aizsegā” (2015.),”Atmiņu takās ziedi kad zied” (2017), “Dieva Tēva žēlastībā” (2017.), “Cilvēks ar rudzu graudu dvēselē” (2017.), “Manas domu pērles” (2017.), “Sveces mūžs” (2017.), “Pacel mani, māmiņ, tēt!” (2017.), “Cauri laikam” (2017.), “Ilūziju maratons” (2018), “Cilvēka ceļš” (2018.), “Garā upe I” un “Garā upe II” (2019.), “Garā upe III” (2020.), “Ūriņš” (2020.), “Dina” (2020.). Topošā, 16. grāmata, “Kad asiņo sirds” – maketēšanā.

Autores darbi kopkrājumos:
“Skaņas pār Lielupi” (2007.), “Zemgales vācelīte” (2008., 2009., 2010., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.), kristīgās dzejas almanahs “Kristus gaismas mirdzumā” (LLRMK “Helihons”, 2011.), “Mana grāmata” 6. sējums (2011.) un 15. sējums (2017.), “Atnākt līdz Dieva sirdij” (2011.), “Es krūze, tu dzēriens”;
izdevniecībā “Domu pērles”:
“Dzīvot un nesadegt” (2015.), “Miega peles mazie sapņi” (2015.), “Ūdensrozes noslēpums” (2015.), “Zem eņģeļa spārna” (2015.), “Svētvakars” (2015.), “Kad krēsla klauvē pie loga” (2015.), “Es uzticos debesīm” (2016.), “Kad rozes nenovīst” (2016.), “Sirds kā vijole skan” (2016.), “Zvaigžņu putekļi” (2016.), “Rītausmā” (2017.), “Saules pusē būt” (2017.), “Ar ticību sirdī” (2017.), “Latvijai” (2018.), “Debesu asaras” (2018.), “Likteņa ceļos maldoties” (2018.), “Mana dvēsele tevi slāpst” (2019.), “Zvaigznes iekrīt nakts tumsā” (2019.), “Sajūtām vieglām” (2019.);
izdevniecībā “Ezerrozes grāmatas”:
“Paņem mani līdz” (2015.), “Tavs vārds ir mīlestība” (2016.), “Lai runā klusums” (2017.) “, “Tu atvēri man debesis” (2017.), “Ilgu aizvējā” (2018.), “Tik balts kā sniegs” (2018.), “Gaisma tumsā” (2019.), “Liktenī ierakstīts” (2019.), “Latvijas oļi” (2019.), “Pieradināt taureni” (2020.), “Satikties ar vakardienu” (2020.), “Bērnības lukturīts”.

Publicējas un piedalās Egineto.lv dzejas projektos no 2009. g. līdz šodienai.

(Foto: no Z. Kalnas pers. arhīva)