Izvēlne Aizvērt

Atbalsts

Sadaļa izveidota pēc mūsu lasītāju lūguma

Atbalsta iespējas

Mūsu kopprojekti top, pateicoties savstarpējam atbalstam un ziedojumiem. Kā zinām, ziedojums pēc būtības ir: dāvinājums, mīlestības dāvana (skaidrojumu sk. Bībelē).

Jau mūsu radošās darbības sākumā (2004) nolēmām: tās mērķis nebūs pelnīt, bet kalpot tuvākajiem, sabiedrībai – sākot ar tiem, kas dzīves grūtībās. Neuzskatām to par savu labdarību.

Pateicamies Dievam un visiem atbalstītājiem, kuri brīvprātīgi ziedo savu dzeju un citus darbus, idejas, prasmes, telpas norisēm, grāmatas, finanses, draudzīgu (kristīgā izpratnē) attieksmi, aizlūgšanas utt. Prieks – kalpot kopā!

Veikt finanšu ziedojumus (*) varat arī no Jūsu mobilā tālruņa numura uz mūsu biedrības mobilā tālruņa numuru – ar bankas lietotni Mobilā aplikācija, ko viegli uzinstalēt un lietot. Pakalpojumu gan fiziskām, gan juridiskām personām nodrošina AS SEBAS Swedbank un AS Banka Citadele (sk. linkus), atbilstošiem tālruņu veidiem.

Veicot standarta pārskaitījumu no norēķinu konta, rekvizītus (konfidenciāli) jautājiet mums. Ziedojuma mērķi var norādīt, vadoties no Apvienības darbības veidiem, vai: brīvam izlietojumam.

Par ziedotāju tiesībām saņemt nodokļu atlaides sk. likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli – privātpersonām, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā – uzņēmumiem.

— 

* Finanšu ziedojumi paredzēti no tiem Apvienības darbu un projektu lietotājiem: 1) kas nekalpo un neveic nekādus ziedojumus sabiedrības labā, 2) kas vēlas mūsu projektu ātrāku attīstību un jauninājumus, – vēlmēm atbilstošā apmērā.

 

Paldies par sirdsdāsno atbalstu!

Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 

 
 

Atbalstītāji 

                   https://pilots.lv/

dk2

Dažādu konfesiju kristīgās draudzes,       LLRMK “Helikons”, citas NVO un brīvprātīgās privātpersonas 

 

SAZIŅA

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”
Adrese: F. Brīvzemnieka iela 54-2, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: (+371)28262010
E-pasts: info@egineto.lv