Izvēlne Aizvērt

Ziedot

Sadaļa izveidota pēc mūsu lasītāju lūguma

Ziedot tagad vēl vienkāršāk

No Jūsu mobilā tālruņa numura uz mūsu biedrības mobilā tālruņa numuru – ar bankas lietotni Mobilā aplikācija, ko viegli uzinstalēt un lietot. Pakalpojumu gan fiziskām, gan juridiskām personām nodrošina AS SEBAS Swedbank  un  AS Banka Citadele (sk. linkus), atbilstošiem tālruņu veidiem. 

Veicot standarta pārskaitījumu no norēķinu konta, rekvizītus (konfidenciāli) jautājiet mums. Ziedojuma mērķi varat norādīt, vadoties no Apvienības darbības veidiem, vai: brīvam izlietojumam.

Par ziedotāju tiesībām saņemt nodokļu atlaides sk. likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli – privātpersonām, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā – uzņēmumiem.

 

Par ziedojumu

Tas, ka visi mūsu projekti ir par ziedojumiem, nenozīmē, galvenokārt, finanses. Kā zināms, ziedojums pēc būtības ir: dāvinājumsmīlestības dāvana (skaidrojumu sk. Bībelē).

Jau mūsu radošās darbības sākumā (2004) nolēmām: tās mērķis nebūs pelnīt, bet kalpot tuvākajiem, sabiedrībai – sākot ar tiem, kas dzīves grūtībās. Neuzskatām to par savu labdarību. Neatsverams ir garīgs gandarījums, ko, sekojot ticības aicinājumam, saņemam. 

 

Pateicamies Dievam un visiem atbalstītājiem, kuri ziedo savu dzeju u.c. darbus, prasmes, telpas norisēm, grāmatas u.c. vērtības, draudzīgu attieksmi (kristīgā izpratnē), aizlūgšanas! 


Mūs atbalsta 

                   https://pilots.lv/

dk2

Dažādu konfesiju kristīgās draudzes,       LLRMK “Helikons”, citas NVO un brīvprātīgās privātpersonas 

 

 Finansiāls atbalsts paredzēts: no mūsu darbu un projektu ārējiem lietotājiem, kas neveic nekādus brīvprātīgus ieguldījumus sabiedrības labā, un no tiem, kas vēlas šo projektu straujāku attīstību – atbilstoši vēlmēm un Apvienības statūtiem.

 

Paldies par sirdsdāsno atbalstu! Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī! 

 

SAZIŅA

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”
Adrese: F. Brīvzemnieka iela 54-2, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: (+371)28262010
E-pasts: info@egineto.lv